Škola zvaná život

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 31. 03. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 30.3.2014


Lidé Země, vaše propojení získává na síle. Jste oproštění od minulosti, mnozí jste to už zvládli. Ale před vámi jsou další úkoly. Ještě nemůžete odpočívat. I přesto, že se výrazně posouváte. Čekáte a modlíte se za změny k lepšímu, toužíte po lásce, oplakáváte to ztracené v minulosti. Jste si oporou, ale také žijete v nenávisti. Mnohdy nenacházíte společnou řeč, neboť každý vidí jen svou pravdu. Jste pyšní, bojíte se a cítíte se podvedeni, když vám druhý otevřeně neprojeví přízeň. Bojujete a hledáte odpovědi. Často ale odpovědi nedokážete pochopit a vaše mysl vytváří své vlastní pravdy podle toho, jaké jsou vaše zkušenosti. Rmoutíte se nad svými ztrátami, pokud odchází vaši bližní. Cítíte však jen svou připoutanost, ne však svobodu a lásku odcházejících. Cítíte smutek, ne však jejich radost. Splnili svůj úkol a mohou odejít. Ne však pryč z vašich životů, jak se bojíte, neboť zde zůstávají ve vašich vzpomínkách. Neustále budete vedeni, abyste přijímali život a učili se být přítomni. Každý však s jinou intenzitou pochopení. Hledáte radost a přitom mnohdy sami ani nevíte, co to je. Dostává se vám mnoho pomoci z vyšších sfér, neboť jste velice oslabení. Jste unavení a hledáte rozptýlení z náporů, které jste nuceni řešit. Každý však hledá někde jinde. Jisté je, že pokud hledáte vně, nebudete uspokojeni nikdy. Často bloudíte, hledáte cestu. Zapomínáte na své spojení s duší. Takto by se dalo pokračovat dále. Ale potřebujete cítit naději v lepší život, potřebujete cítit podporu, jistotu, neboť se musíte zvednout. Každý z vás, lidé Země, se snaží jak umí, aby zvládl školu zvanou život na Zemi. Ale zvládli jste to již tolikrát, že to zvládnete opět. Jen buďte věrní svým zásadám a věřte. Nejste v tom sami. Nepřipusťte si porážku, ale hledejte poklady ve vás samých. Vždy je někde ve vás ještě alespoň trošku síly, která vám umožní opět se dostat z pocitů poraženosti. A pokud jste již na cestě pochopení, lásky a radosti z každého okamžiku, blahopřejte sami sobě, neboť jste to dokázali. Ať tak nebo tak, jste velice odvážní, že jste se na tuto cestu vydali. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz