Svobodné bytosti

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 09. 04. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 8.4.2014


Lidé Země, jste svobodné bytosti, svázané řetězy. Někteří takto zůstáváte ze strachu. Mnozí jste tak proto, protože vám to vyhovuje. Další nepoznali, že jsou svázáni. Pouze malá část z vás si uvědomuje svá pouta. A pouze jeden z milionu je schopen toto změnit. Jste svobodné bytosti, oprostěte se od všeho, co vás svazuje a činí nesvobodnými. Nebojte se a hledejte odpovědi a moudrost. Je důležité, abyste vnímali život, naslouchali přírodě, abyste nezůstávali tam, kde jste vysáváni. Mnohdy pohár přetéká a vy stále dál stojíte pod okrajem a necháváte se smáčet. Není potřeba spěchu, ale je důležité uvolnit sevření. Vždy máte možnost volby. Shlížejte na svět očima objevitele a skrze klid se učte vidět pravdu. Klid duše, který přichází v okamžicích spojení s Vesmírem, s přírodou. Ozdravujte sami sebe. Učte se a zároveň se staňte učiteli. Není možné dále žít jako otroci. Kolik toho ještě můžete unést? Kdykoli to půjde, prociťujte přítomnost, vnímejte vítr, slunce a déšť na tváři, teplo i chlad. Vnímejte vůni přírody po dešti, jemnost mechu v lese. Poslouchejte zpěv ptáků. Toto je vaše meditace. Toto je váš lékař. Nikam se nežeňte a zůstávejte bdělí, jinak se nevyléčíte. Jinak stále více budete zabředávat do depresí a strachů, až nakonec klesnete bolaví a zlomení. Není to těžké, naučit se vnímat. Zvládnete to každý. Je to potřeba, neboť vaše fyzická těla neunesou dlouhodobé tlaky. Musíte změnit způsob žití, uvažování, chápání. Zamyslete se nad svými životy a snažte se o nápravu. Každá sebemenší změna je prospěšná. Cokoli pro sebe můžete udělat, neodkládejte. Budete ozdraveni. Jen chtít.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz