Božská síla

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 21. 04. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 15.4.2014


Mnohé vaše prosby mohou být vyslyšeny v tento čas. Přichází velice silné období, které vás opět bude nutit přeorganizovávat vaše životy a také znovu promýšlet další kroky. Zároveň však máte možnost velkého posunu. Každý z vás touží po spojení se svou duší i přesto, že toto spojení jste nikdy neztratili. Vaše duše na vás stále mluví, svou láskou o vás pečuje. Často si myslíte, že jste zůstali sami v tomto světě. Ale tak to není. Víme, že vaše životy jsou plné bolesti a obav a poskytujeme vám hojnou podporu. Mnohé duše i přesto nezvládají tíhu, která je na ně vložena. Či spíše, kterou jste na sebe sami vložili svým rozhodnutím. Mnoho z vás se rozhodlo odejít. I přesto, že původní plán byl jiný. Tlak je velice mocný. Avšak mnohdy odchod není řešením. Duše přichází o velice cenné zkušenosti. O možnost expanze a růstu. Víme, že cítíte mnoho pochybností, jste tlačeni do stále větších extrémů. Mnohdy ani nemáte sílu, abyste byli schopni rozumně přemýšlet, neboť společnost z vás dělá loutky. Přesto si zkuste najít chvilku na ozdravění své duše. Dopřejte jí energii, uvolněte tento tlak. Musíte si najít čas. Není nic přednějšího! Pokud toto nebudete dělat, postupem času uvadnete jako květiny bez vody. Nedopusťte to. Jste stále spojeni se svou duší, mezi sebou navzájem. Jste tak silné bytosti, plné světla… I když toto světlo mnohdy skomírá pod nánosy toho, co jste na sebe nabrali. Přesto všechno si dovolte říci NE tomu, co vám nic nepřináší, tomu, co vám bere energii. Ztráta energie způsobuje nemoc a vy chcete být přeci zdraví a plní síly. To, co vás drží při životě, Božská síla, je nezničitelné. Obracejte se k této síle, nepochybujte a nepodceňujte sebe samé. Možná, že máte v sobě naději, že nějaké příští dny by vám mohly přinést změnu k lepšímu. A může to tak být. Velice silné vlivy nyní působí na Zemi. Přesto však jediným hybným činitelem jste vy, lidé Země. A nikdo jiný. To si pamatujte. Spolu s pevností vaší víry a společně s láskou. Buďte připraveni na změnu a staňte se jí. Přijměte život a nezahazujte příležitost růst. Vždy existuje naděje. Milujeme vás, Boží bytosti.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz