Skvělý čas pro možnost růstu

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 30. 04. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 29.4.2014


Mnoho rozhodnutí stojí před vámi. Vy, lidé Země, se svými pochybnostmi, jste mnohdy jak ochromeni, pokud se máte rozhodovat. Vaše oči jsou slepé, vaše uši hluché. Jste stále více nuceni se rozhodovat rozumově, ovlivňováni vaším egem. Tichounkému hlásku v pozadí nevěnujete mnoho pozornosti. A přitom právě ten tichý hlásek má největší váhu. Cítíte se odtrženi od lásky Boží, od lásky pozemské. Svou samotu zavrhujete, stále čekáte, že se vám dostane pomoci a potkáte svůj ideál. Partnerské vztahy jsou velice důležitou školou pro všechny duše Země. Jste srozuměni s tím, že budete navštěvovat tuto školu života. Mnohdy však ani vaše nejdivočejší představy nedovedou vystihnout to, co se ve vztazích děje. Dobrovolně se vzdáváte svobody proto, abyste trpěli. Lpíte na lásce, na osobě toho druhého a tím mu berete jeho svobodu, jeho možnost rozhodování. Prožíváte mnohé těžké chvíle. Není možné je vyřešit jinak, nežli pochopením a přijetím. Vaše emocionální reakce mnohdy neodpovídají skutečnosti. Život se pro vás stává zátěží místo toho, abyste děkovali za tento dar. Mnozí z vás dávno pochopili, že nelze jít proti proudu, proti své duši. A v tomto čase prožíváte silné extrémy toho, jak smýšlíte, jak přistupujete sami k sobě, ke svému životu. Vše je zesílené. Vaše myšlenky jsou okamžitě zhmotňovány. Uvědomujete si vůbec, jakým směrem se vaše myšlenky ubírají? Víte, o čem přemýšlíte? Vnímáte sami sebe?Skvělý čas pro možnost růstu. Velice těžký čas pro lidské žití. Ale přesto svítá naděje v každém okamžiku. Jste Boží děti. Umíte být silní a láskyplní. Jen si vzpomeňte. Každý máte své bolesti a strachy. S nimi jste už ve velké míře přišli do této inkarnace. Ale vždy vše má své řešení a i v poslední chvíli se i nejhorší výsledek ještě může zvrátit. Snažte se, ať váš život stojí za to, nevzdávejte se při prvních neúspěších, ale stůjte si za svým a opět bojujte. Vzdát se bez boje je to nejjednodušší. Ale ten boj vyhrát, to zahřeje vaši duši. Věřte si a věřte jiným. Ať se kolem vás děje cokoli, vracejte se k sobě domů, tam se vás nic nedotkne. Tam naleznete úspěch, tam na vás čeká láska.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz