Oslava života

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 14. 05. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 13.5.2014


Lidé Země, stáváte se vědomými bytostmi. Den ode den cítíte změny v sobě samých. Mnohdy nedokážete pochopit, co se s vámi děje. Cítíte smutek i euforii, hledáte další a další odpovědi. Vaše vědomí se rozšiřuje a vy stále častěji nazíráte tam, kam byste se ještě nedávno neodvážili. Přichází k vám informace, mnozí jste se naučili naslouchat své duši, řídíte se pokyny své intuice. Mnozí žijete život vědomější, nežli dříve. Někteří dokonce začali své informace sdělovat ostatním. Každý však má svou pravdu a rezonuje s něčím jiným. Všichni jste jeden, ale všichni jste osobnosti. Nic vám nemůže být nalháváno, umíte rozlišit pravdu. Cítíte ji ve svém srdci. Často se rozhodujete. Pro vás je lepší mít informací spíše méně, nežli více, neboť poté se ztrácíte, znáte spoustu pro a proti a jste zmatení. V té chvíli však žádejte o pomoc svou duši a přijměte odpovědi. Učte se zhluboka dýchat a okysličovat své tělo, abyste byli zdraví. Jste tak krásné bytosti. Mnozí z vás toto již umí pochopit, neboť věří v sebe samé. Mnozí z vás se to teprve učí. Každý je v jiné fázi svého vývoje. Přesto na stejné úrovni. Váš život je přijímání výzev a reakcí na ně. Čas vám umožňuje rozvíjet sebe samé, učit se měnit své životy. Minulost a budoucnost vás však svazuje, přítomnost osvobozuje. Lidé Země, vaše světelná rodina je s vámi. Vnímejte, kolik se v poslední době děje zázraků. Uvědomujte si, jak často se ve vašem životě dějí věci, kterým snad ani nemůžete uvěřit. Věřte. Věřte ve své ochránce, věřte v Boží spravedlnost a posilujte víru v sebe. Vaše cesty jsou složité, ale přišli jste, abyste poznali život. Ne však být zarputilí, odmítaví a neohybní. Ale hráli si a byli uvolnění a svobodní. Hledáte smysl života, uspokojujete své touhy a pokud uspokojeni nejste, stáváte se smutnými, bezcílnými, ihned se vzdáváte. Vaše životy však jsou více. Je to uchopení životních šancí, aby se vaše duše skrze vás učila. Přehodnoťte vždy vše, co děláte a rozhodujte se úplně jinak, nežli dosud. Změňte své životy, převraťte je naruby, abyste zažili potěšení a vzrušení, nejen nudu a šeď. Vždyť život je víc. Je všechno. Všechno, co jste si mohli přát. Oslavujte. Neboť právě teď máte šanci proměnit vše, po čem toužíte. Jděte a tvořte. Nic více a nic méně.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz