Jít více do hloubky

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 07. 07. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 7.7.2014


Lidé Země, čas je příhodný pro toto sdělení. Mnozí hledáte daleko více kolem sebe, nežli uvnitř sebe. Pochopte, že vše, co se děje ve vašich životech, je výsledkem vás samých. To, co prožíváte, není zásah z venčí. Mnozí věnujete mnoho pozornosti veškerým možným informacím, hledáte odpovědi, různá cvičení, hledáte učitele. Vše má svůj smysl, to ano. Ale nakonec dojdete všichni ke stejnému závěru. Totiž, že vše, co hledáte, je uvnitř vás samých. K tomuto závěru vás vede starobylé skryté vědění, vedou vás k tomu zesílené energie, vše, co se děje kolem. Chápeme, že potřebujete určité berličky, abyste byli schopni dosáhnout určitých výsledků, posunout se. Avšak nesměrujte energii tam, kde můžete dosáhnout pouze malých výsledků. Svět i život jsou daleko složitější, nežli můžete vůbec pochopit. Proto jsou vám informace sdělovány tak, abyste chápali, jsou přizpůsobeny úrovni vašeho vnímání. Mnozí si tvoří vlastní závěry, které však se mnohdy od pravdy ještě více vzdalují. Jste vedeni, abyste se probouzeli, abyste se učili chápat... Ale často nacházíte právě to, co vás zbavuje jistot a čeho se bojíte. Strachy, které jsou ve vás velice často vyvolávány, vás zbavují spousty vaší životní síly. Mnohdy odkládáte to, o čem víte, že je důležité. A věnujete se tomu, co obluzuje vaše smysly, vaše ego uspokojí, ale nenaplní vaši duši. Učte se jít více do hloubky, nehledejte pouze zábavu vnějšího materiálního světa. Myslete sami na sebe a dopřejte své duši to, po čem touží. To je to, co vás učiní šťastnými a radostnými. I když děláte tu chybu, že štěstí a radost hledáte vně. Víte dobře, že existuje spojení jak nahoře, tak i dole a proto jak uvnitř, tak i vně. Možná máte pocit, že některé věci jsou pro vás složité. Stačí však pouze uvolnit mysl a přestat lpět na získání řešení a ono se to samo vyřeší. Vaše touhy o lepší život mohou být vyslyšeny. Možná je potřeba, abyste se obraceli a žádali tím správným směrem. Neboť nelze žádat tam, kde je pusto a prázdno, ale pouze tam, kde je obsaženo vše ve všem. Jste boží bytosti, v mnohém umíte napnout sílu a energii. Dělejte to hlavně tam, kde jde vše jak po másle. Jste tou změnou, kterou potřebuje lidstvo, aby se pozvedlo a proto přijměte tento úkol. Máte silnou ochranu a pomoc Boží.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz