Večerní akademie religionistiky - 3. ročník

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 30. 07. 2014

Večerní akademie religionistiky pokračuje na půdě fakulty úspěšně již třetím rokem.


Půlroční přednáškový cyklus probíhající na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze představí posluchačům dějiny mnoha spirituálních a náboženských tradic. Večerní akademie religionistiky pokračuje na půdě fakulty úspěšně již třetím rokem. Pořádá ji katedra religionistiky, která se zabývá studiem a reflexí různých duchovních proudů minulosti i současnosti. Posluchačům budou přednášet přední čeští odborníci na následující témata:

úterní přednášky:
Islám a jeho pilíře - prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Náboženství v Indii - PhDr. Zdeněk Štipl
Filosoficko-náboženské školy Číny - PhDr. Ľubica Obuchová
Staroegyptské náboženství - doc. Jiří Janák, Th.D.

čtvrteční přednášky:
Islám a politika - doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
Judaismus - doc. ThDr. Pavel Hošek, Th.D.
Mezináboženský dialog - doc. ThDr. Ivan Štampach
New Age: hnutí nového věku - Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

Přednášky probíhají v rámci kurzů celoživotního vzdělávání a přihlášení posluchači tak obdrží i osvědčení o absolvování kurzu. Přihlásit se je možné na emailové adrese: religionistika@htf.cuni.cz či na webových stránkách
www.htf.cuni.cz/VAR , kde je rovněž umístěn i rozpis přednášek. Zájemci se s námi mohou seznámit i na facebooku: www.facebook.com/religionistika

Trvání kurzu: od 30. září do 18. prosince
Čas přednášek: vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00 a od 18:30