Ozdravujte Zemi

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 01. 08. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 31.7.2014


Lidé Země, cesta, kterou kráčíte, je plná prožitků. Obětujete mnohdy své pohodlí, těšíte se z lásky života. Čekáte oprávněnou odměnu. Jste spojeni se svými dušemi, které hledají zkušenosti, odpovědi. Chtějí skrze vás prožívat vše, co je vhodné a důležité pro růst. Lidé Země, nezapomínejte, že vaše životy jsou dary. Nehazardujte, radujte se z žití. Nechvátejte z tohoto světa. Často cítíte, že se vám do mysli vkrádá otázka ohledně smyslu vašeho bytí. Avšak smyslem je život sám. Pokud vnímáte cokoli jiného, pak tato odpověď není ze světa láskyplného. To temné energie chtějí do vás zasadit nedůvěru ke Stvořiteli, k vám samým. Jste v mnohém ovlivňováni, aniž si to uvědomujete. Přesto se nemusíte bát. Stačí silná víra v sebe a Vesmír a budete chráněni. V tomto světě je mnoho rozporů. Jste zmítáni sem a tam, ale je možné nalézt rovnováhu. Je to potřeba. Neboť je důležité vyrovnávat vše, co vás potkává. Často se snažíte mnohé změnit. Zdá se však, že některé věci jakoby byly pevně dány. Možná. Avšak toto ví pouze Stvořitel. Proto je potřeba se nevzdávat, ale stále hledat řešení, pokračovat v cestě. Lidé Země, jste podporováni mocnou silou elementů. Země je vaší matkou a přesto, že i ona vnímá negace, přesto, že i ona doplácí na zlobu a strachy, které zde panují, i přesto vás miluje a živí. Vy však se zamýšlejte nad tím, jak jí to vracíte. Vše kolem vás je v pohybu. Tento svět není neměnný, často jsou změny velice rychlé, jak sami pozorujete. Je mnoho skrytých změn, které vás ovlivňují, aniž to zaregistrujete. Je potřeba být otevření, vstřícní a přizpůsobiví. Pociťujete, jakoby tu postupně vládla jiná atmosféra. Nic, co by se dalo pojmenovat. Přesto je zde mnoho, co je potřeba dořešit, dočistit. Pokračujte dále a nechtějte vše hned. Buďte trpěliví. A snažte se chránit Zemi, klid a mír a prosazovat lásku. Člověk je svou podstatou dokonalý. Avšak toto je zapomenuto vstupem na Zemi. Lze se však rozpomenout. Čím více porostete, tím více informací se bude vynořovat z vašeho podvědomí. Odpočívejte, dopřejte svým tělům relaxaci, své psychice odlehčení od přebytečných myšlenek. Neptejte se lidí kolem na to, co víte sami. Naslouchejte si. Lidé Země, spojujete se mnohdy do skupin, které vyzařují stejné záměry. Pokračujte v tomto a ozdravujte Zemi, ozdravujte váš svět. Neboť máte ohromnou sílu, naučte se ji užívat pro dobro všech. Cítíte spojení. Věnujte se mladým, jsou vaše budoucnost. Nedopusťte, aby se v tomto světě cítili ztracení, nepotřební a prázdní. Nedopusťte, abyste ztratili své domovy a svou kulturu a buďte pevní ve svých předsevzetích, neustupujte. Váš život vás v mnohém obohatí. S láskou a radostí se díváme, jak dobře si mnohdy vedete. Buďte s Bohem a nenechte se zlomit.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz