Stavidla se otevírají

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 08. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 17.8.2014


Čas utíká. Země je opět ve válce, jak se to opakuje po celé věky. Zač, lidé Země? Proč se snažíte páchat zlo, místo, abyste se učili lásce? Tento svět se řítí do zkázy. Někteří z vás se snaží o nápravu. Ale co ti ostatní? Je vás stále málo, těch, kteří se probouzejí, těch, kterým není lhostejný osud ostatních lidí, osud Země a jejích bytostí. Mnohdy žijete jen sami pro sebe, osudy ostatních vás nezajímají. Vždyť se vás to osobně nedotýká, tak nač vydávat energii? Takové je často vaše smýšlení. Stále větší dostupnost informací ve vás probouzí lhostejnost. Negativní zprávy jsou na denním pořádku a vy se již ani nezastavujete nad tím, co se děje. A pokud ano, tak většinou jen nad zkázou a úpadkem. Každým okamžikem můžete změnit svůj osud, osud Země. Avšak vaší snaha není tak upřímná. A mnohdy nezištná. Přesto jsme tu s vámi a snažíme se ukazovat vám cestu, neboť víme, že potřebujete sílu a víru v zázraky. Potřebujete povzbudit, ukázat příklad. Je zde mnoho z vás, kteří jsou tím příkladem. Ti, kteří si tuto cestu vybrali. Jsou však terčem častých pochybností, zesměšňování a útlaků. Neboť zde existují i tací, kteří nestojí o změnu, kterým vyhovuje vše tak, jak to je. Čím více vás bude nevědomých, tím lépe pro ně. Manipulace a zkreslení jsou často příliš silné, než abyste byli schopni rozpoznat pravdu. A mnohdy je pro vás jednodušší a pohodlnější zůstat nevědomí. Takovýto stav je zde na Zemi. Mnoho příkoří, násilí a nedostatku na jedné straně a hýření a plýtvání na straně druhé. A mezi tím vším pár světélek, která se snaží ostatním svítit na cestu. Vybrali jste si sami takové životy, které vás rozvíjejí po všech stránkách. Zapomněli jste, kdo jste a nyní hledáte odpovědi. V tento čas je mnoho informací zastřeno, neboť byste ještě nepochopili. Přesto se brána pomalu otevírá a mnohé ze skrytého přichází na světlo. Jen ještě bude potřeba nějaký čas, kdy ti probuzení dokážou rozpoznat tyto pravdy a vyložit je ostatním. Stále – a z mnoha důvodů – odmítáte to, co pravda je. A lež vydáváte za pravdu. I toto je u konce. Stavidla se otevírají. A energie proudí. Potřebujete však více pokory a posílit svou víru. Otevřít své srdce zázrakům a začít něco dělat pro to, abyste zlepšili své životy. Nejen o tom mluvit, ale konat. Jakmile poznáte, co chcete, jděte za tím. Nečekejte na nic. Jinak svůj život promarníte čekáním a neochotou přijmout nečekané. Mnoho z vás může výrazně změnit své vlastní životy. Avšak pohodlnost jim brání. A takto bychom mohli dále pokračovat výčtem toho, co můžete učinit sami pro sebe a pro lidi kolem vás. Proto není potřeba ptát se, co dělat. Jde o to, zrealizovat svá přání. Tím, že budete šťastní, budou šťastní i lidé kolem vás. A také Země se postupně uzdraví a s ní vše živé..

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz