Jak měnit život?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 08. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 19.8.2014


Maytreya chápe, že to, co je ve sděleních, mnohdy lidé odmítají. Avšak je potřeba otevřít oči všem. Ti, kteří jsou probuzení, se nemusí dotazovat, co mají dělat. Ti už ví. Avšak ti, kteří se teprve probouzejí, musí dostat informace. Stále znovu a znovu je potřeba vše opakovat. Neboť vy, lidé Země, jste si zvykli naslouchat pouze tomu, co chcete slyšet. Před vším ostatním uzavíráte své uši, svá srdce, i svou mysl. Každý ať se snaží být lepší podle svého svědomí. Každý ví a cítí, co má dělat. Proč zde není více lásky? Tak se můžete stát lepšími. Nic mezi neexistuje. Stále je potřeba mnoho sil, abyste zpracovali vše, co jste si ve svých životech nadrobili. A jak málo lásky vám zbývá. Jen se podívejte, jak vyrůstají vaše děti… A co z nich roste. Mnohdy lidé bez kousku citu, zraněné a bolavé bytosti, které nepoznaly lásku. Jak tedy chcete měnit svět, nežli začít u sebe? Proč se ptát, co dělat? Stačí se rozhlédnout kolem sebe a uvidíte, kolik je toho potřeba napravit. A může každý jeden z vás říci, že pomohl byť jednou napravit jakoukoli situaci, jakékoli bezpráví? Sami v sobě zpytujte, kolik jste udělali pro ostatní a kdy jste byli ochotni pomoci i přesto, že to bylo nepohodlné? A co jste vůbec udělali pro sebe? Otevřete oči a dívejte se. Máte před sebou těžký čas, lidé Země. Bude pro vás stále těžší přijímat společnost takovou, jaká je. I všechny události. Je to pro vás zkouška, zda obstojíte. Zda ukážete svou sílu. Zda uvěříte v sebe a v lásku a pochopíte, že násilím nezmůžete nic. Je potřeba se sjednotit a jít si za svým, beze strachu a s odpovědností za své činy. Toto je sdělení, které vám přináší Maytreya.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz