Svobodná vůle nebo zvůle nás samotných

Autor: Šaman <jozka.maca@seznam.cz>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 11. 10. 2014

Čím více svobodné vůle máš, tím méně jsi svobodný ve svém pohybu, rozletu, v možnosti manevrování . a svobodný člověk, který nevěří na nic jen na to, že vše je dovoleno, nikdy nezažije probuzenÍ.


Čím více svobodné vůle máš, tím méně jsi svobodný ve svém pohybu, rozletu, v možnosti manevrování . a svobodný člověk, který nevěří na nic jen na to, že vše je dovoleno, nikdy nezažije probuzení. Má jen touhy, představy o všem, ví co má a co chce, ví jak  by co mělo vypadat anebo si to spon přeje, aby to tak vypadalo. A proč né , vždyť má na to právo, je to jeho svobodné přání. Nikdo, ani bůh jej neomezuje. Spíše naopak, když ví jak si přát, splní mu všechna přání. Proč teda nejsou nejvíce spokojeni. Proč jsou nespokojeni,  proč stále hledají kam  jdu , co jsem, kam mířím…Stále navštěvují další a další školy, kurzy, snaží se zjistit svůj osud, mít pod kontrolou celý svůj život, celý svět, přírodu, dokonce i boha. Snaží se ho vysvětlit, pojmenovat, dokázat. Bohužel vždy hledají jen venku, studují jen venku, obrací se pro odpovědi ven. Ano, je to jejich svobodná vůle. Je to jejich vůle vzdalovat se svým konzumním životem bohu, sobě, vědění ukrytého v nás. Kolik duchovních nabízí možnost svým učením vás příblížím k bohu, k poznání. K poznání čeho, jakého boha. Kde vás učí hledat? U nich, venku. Jak vám chtějí něco předat. Jen vlastní zkušeností se poučíme. Zkušenost se nedá předat, poznat skrze slova, emergii z venku někým danou. Zkuste dítěti předat zkušenost, že plamen pálí. Ale stačí jeden letmý dotek a člověk si to pamatuje celý život. Stačí letmý dotek v tunelu se světlem na konci tunelu a změní jim to celý život. Oni už mají zkušenost. Proč tito lidé bezezbytku přestávají hledat. Nenajdete je na kurzech. Možná jen se snaží pomoci druhým svým sdílením. Dokud hledáš, nemáš štěstí, nevíš co to je, nazažil  jsi ho. Vím, nebudeš se mnou souhlasit, mám přece děti, jaké štěstí jsem zažil, když se mi narodili. A já jen říkám, zažil, a kde je to štěstí Ted. No přece pokaždé, když si na to vzpomenu.  A kolikrát za den, kolikrát za rok si vzpomeneš na to štěstí. Ano jednou. Kolikrát si na to štěstí vzpomeneš, když onemocní, když mají starosti, když, když…Štěstí bud máš, víš co to je, a nebo jsi ho ještě nepoznal. Lidem,kteří se vrátili z tunelu, to změní život na celý zbytek svého života. Každou vteřinu již myslí jinak, cítí jinak. Už ani nemusí vzpomínat, vyvolávat si něco. Je to stejné jako u zkušenosti s horkým. Nemusíš na to vzpomínat. Už tím žiješ. A stejné je to i s vůlí. Vzdej se ji, zapomeň na ni a zbavíš se všech okovu, všech omezení, všech tužeb a přání, vzdej se hledání a najdeš vše. Dostaneš odpověď na vše, ještě dříve, než na otázku pomyslíš. Nebudeš mít hrad, nebudeš mít moc, slávu. Budeš mít vše co potřebuješ, budeš mít klid v duši. Žádný hledající neudělá zázrak, nepřipustí zázrak, protože ho nemůže pochopit, přijmout. I kdyby jich viděl deset, neuvěří, protože si to nemůže sám vyzkoušet, není to jeho zkušenost. My, co jsme již spokojeni, víme, bůh je s námi, v nás, nepotřebujeme zázraky vidět, slyšet o nich, ba ani o nich mluvit mezi sebou. Již nic nepotřebujeme z venku, abychom byli v tuto chvíli spokojeni. Jsme spokojeni a už ani nemusíme přemýšlet o štěstí. My v něm žijeme. Je to naše každodenní zkušenost. Je to naše zkušenost Ted v tuto chvíli, v tento nekončící přítomný okamžik. Máme přání, pocity, touhy…dávat více lásky, přejeme si více lásky pro ostatní, zeptejte se člověka,který se navrátí z klinické smrti, co ještě v životě si přeje. Co ještě muže od života dostat.Odpoví vám, že k životu už nic jiného nepotřebuje, možná by chtěl ještě vidět, poznat, ale už to není důležité, už to nepotřebuje, aby byl šťastný. On už je a těší se jen na okamžik, až se tam nahoru vrátí. Je to jen proto, že ještě vědomě nepřipjali fakt, že to, co vnímali tam nahoře, mají i v sobě. Oni to ještě nepřijali, ještě jim chybí poslední krůček. Oni už ví, že je, ještě ho neobjevili v sobě. Ještě mají poslední přání, vrátit se k němu, do něj. V jakém kontrastu je to s přáním, tisíce přáním svobodné vůle. Tisíce projevu svobodné vůle. Oni se už dobrovolně vzdali své vůle. Jen slouží, aby si zasloužili. Ale zasloužili, co už mají, jen to ještě nepřijali. Takový rozdíl je mezi námi a těmi co už poznali světlo na konci tunelu. Ale mezi těmi, co už pochopili, že mají svobodnou vůli a těmi, co se jí rozhodli vzdát po zkušenosti v tunelu je obrovská propast. Ani se nezminuji o té většině, která ani neví, že si může sama vybrat. Slyším jak říkají copak si můžu vybírat. Musím chodit do práce, živit rodinu, chodit v neděli do kostela, co by tomu řekli sousedi a nebo bůh, copak můžu být štastný, když nebudu mít peníze, abych aspon jednou za rok jel na dovolenou na malorku či turecka. A ty nejsi spokojený doma. V bytě, s rodinou. To ano, ale už by to chtělo vymalovat, novou televizi…Já už nemám televizi, vím, ale jsem zase štastný. Každý večer si můžu v posteli povídat. A když skončíme, tak mi to přítelkyně jednou chtěla spočítat, za jak dlouho usnu po přání dobré noci. Ani nenapočítala do dvou. Ano, i já mám svobodnou vuli, ale už jsem přijal, je li to tvá vůle, stan se. Kde je má svobodná vůle, když, nebo když mi někdo chce dát na frak, nebo kde byla při velkém třesku na začátku, kdo se mne zeptal…Ale já už se ho neptám, co činí dobře činí, a já přece nemusím vše vědět. Proč to činí.

Víte, jsem stejný jako vy, žiju v tomto  hmotném těle na této zemi. Jsem stejně nedokonalý, s nedostečnostmy jako každý druhý, jen jsem si zvolil, jednou jsem si zvolil  a už se k tomu nevracím. Stačí se jen zastavit a uvědomovat si. Pak už budete vědět, že štěstí nezáleží na svobodné vůli.  I otrok je štastnější než jeho pán, má-li rodinu, lásku, ano i boha.  To vám jenom říkají, aby vás mohli klamat. Že je poroba, zlo, rasismus, že je něco hezké a něco krásné. Malé dítě čuchne ke květině a řekne fuj. Teprve vy ho naučíte dávat patřičné významy k určitým slovům. Naučí vás dávat význam, naučí vás co to znamená, ale je to skutečně pravda a nebo jen s vámi manipulovali. Jako děti jste věděli, co je krásné, sami jste to cítili, nedělali jste rozdíl mezi kátou a helenkou, teprve dospělý vám řekli, že helenka je postižená, copak dítě ví co je štěstí. A přece v něm žijí. Přestaňte hledat jako ty děti, žijte přítomným okamžikem, nehodnoťte a jděte žít, bez starostně, štastně. Copak to jde…máte svobodnou vůli, tak se svobodně rozhodněte co chcete…Copak ono to nejde, kde jsou překážky, které vám v tom brání. Venku, nebo ve tvé hlavě. Aha, tak proč něco hledáš venku, když  je to v tobě. Přeji ti štěstí.

PS: Pro ty nevěřící. Všichni lékaři vám řeknou že jsme originál, že není nikdo uplně stejný jako vy. Ani vaše dvojče. Taktéž vám řeknou, že nemužet mít stejné sny. Ani  jednovaječná dvojčata nemužou mít stejný sen. Je to dané jejich vnímáním reality, jejich zkušeností, povahou. A pak najednou je tu fenomén popisovaný už ve starým řecku, fenomén lékaři nazývaný halucinace z nedostatku kyslíku v mozku. Zkušenost s tunelem, světlem, s kontaktem s blízkými lidmi, kteří jsou již po smrti. Těžko budete moci říct, že již ve starověku o tom někdo četl či slyšel v televizi. Po celá staletí je to stále se opakující zážitek, podle moodyho ve 14 bodech se schodující zážitek. Tak si ted sami vyberte. Říkají že nemužeme mít stejné sny, tak je to sen. Nebo když bude tisíce lidí po celá staletí popisovat skutečnost, realitum bude jejich popis stejné věci stejný? Je to na vaší svobodné vuli si vybrat. Já už si zvolil. Když mi někdo něco tvrdí, že sny se numůžou opakovat stejně a být stejný, a pak v zápětí to popírá jiným tvrzením, že všichni naši předci i v současnosti všichni kdo zažili světlo v tunelu mají stejnou halucinaci, asi je něco špatně. Sami si odporují, a ani se nezačervenají, když vám lžou.