Otcova řeč

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 27. 10. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 20.10.2014


Ty, bytosti lidská, řešíš mnohé, co není potřeba a co ti nepřísluší. Zaměř se na podstatné. Nebuď osamělá, neboť já Stvořitel jsem s tebou. Máš spojení, které je nade vše. Tvá čistota se vytříbí a ty se zvedneš jako pírko ve větru. Hledej dále životní pravdy, neboť tvůj život je dar a tento dar sis sama nadělila svým rozhodnutím. Netápej, neboť jsem to já, kdo je tvým hlasem. Naslouchej a uchovej si víru, neboť čas je tvým přítelem. Jsi unavená blouděním, hledáš záchytný bod v životě, hledáš to, co ti chybí. Hledáš svůj domov a hledáš mě. Sama tušíš, že tvé hledání je bezpředmětné, neboť jsi nic neztratila. Smutky jsou však stále přítomné. Tvá duše touží po lásce a souznění. Vše toto můžeš mít. Jen buď trpělivá a posiluj lásku ke svému otci, hledej dále své odpovědi a nebojuj s nepřízní osudu. Neboť ten, kdo si vystavěl překážky jsem nebyl já. Ale ty sama. Přesto jsem tu vždy pro tebe. Budu tě vést a těšit v dobách neradostných, budu ti oporou v pochybnostech. Byl jsem tu a vždy budu vším, co potřebuješ ke svému životu. Miluji tě a pomáhám ti nést tíhu. Jsi má součást, jsi mé dítě, jsi můj přítel a jsi má láska. Není nic více, nežli láska. Skrze mě ji pocítíš. Ano, toto je tvá víra, co tě vede vpřed. Neposuzuj nic podle vnějšího obalu, ale vyciťuj, důvěřuj mi a vlož svůj život do mých rukou. Pocítíš mnohá ulehčení, zbavíš se tíhy, která svazuje tvé srdce. Nalezneš sama sebe a uvidíš, že svět je nádherné místo, kde není třeba se čehokoli obávat, je to krása, která rozehřívá srdce, odstraňuje překážky a léčí bolavé rány. Celý Boží svět je mým darem tobě a všem ostatním. S láskou tě v něm vítám a s láskou tě opět přivítám ve své náruči, až budeš odtud odcházet. Miluji tě, ať jsi jaká jsi. Jsi součást mě samého a já sám sobě vyjadřuji lásku v každé vteřině svého bytí. Jsi mým obrazem, jsi mnou. Miluj všechny bytosti tak, jako já tebe. Opravdu je lásky zapotřebí. Ukaž ostatním, co v sobě skrýváš. Neboť ty jsi já a ani jiná být nemůžeš. Miluji a milovat nepřestanu. S láskou….

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz