Svoboda?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 03. 12. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 2.12.2014


Staňte se bdělými, neboť tento čas otupuje. Nutí zaměřit se na věci materiální, vzniká umělá atmosféra lásky a pochopení. Ne všichni toto prožívají. A ti, kteří toto „štěstí“ mají, nedohlédnou dále, nežli tam, kam dohlédnout chtějí. Vždy je však připravena další volba, pokud padne rozhodnutí. Časoprostor je plný splněných přání, ale také myšlenkových forem, které tvoří velký objem. Mnozí si neuvědomují, že základ těchto forem stvořili oni sami. Jste tvořiteli, ale často tvoříte, aniž byste znali následky, aniž byste chápali, co jste stvořili. Myslíte to dobře, ale... Propracováváte se životem a učíte se. Mnohdy velmi složitě a také velmi dlouhou dobu, i když je možnost jiná. Není však zbytí. Sami jste se rozhodli. A také často hledáte tam, kde není možné nalézt odpovědi. Často tušíte, že věci nejsou takové, jaké se zdají. Je však potřeba být bdělí a všímat si toho, co vám druzí sdělují. Bohužel však schopnosti, které nosíte v sobě nemohou vyniknout. Mnoho bloků je součástí vás samých. Ty, co jste sami vytvořili a ty, co do vás vložili jiní. Bloků, které si neuvědomujete. Apelujeme na vás. Nenechte se opít rohlíkem, snažte se dívat „za věci“. Neberte názory ostatních za bernou minci, ale prověřujte. Vaše autority mohou mnohdy mít do autorit hodně daleko. Nevěřte všemu, co je vám předkládáno. Sami cítíte, co je pravda. Osvobozujte se od manipulací a nedovolte zlu, aby se prezentovalo jako dobro. Začněte u sebe. Dívejte se kolem. Svět by byl úplně jiný, kdyby zde nebyla chudoba, závist, manipulace a strach. Víme, máte ještě spoustu učení a pro většinu není zatím možné, aby se osvobodili jako Neo z Matrixu. Možnosti existují, ale není ve vašich silách je využít. Můžete však zkvalitnit životy své a životy ostatních v přítomnosti. Mnoho zátěže je na vás nakládáno. Nejprve vaší společností a poté vámi samými. Často přijímáte do svého života vše pouze proto, že se cítíte unaveni, že nemáte sílu přemýšlet nad podrobnostmi. Neberte věci jako samozřejmost. Nechtějte se izolovat jeden od druhého, ale tvořte společenství. Rádi byste slyšeli milá slova a povzbuzení. Nechcete číst negativní kritiky a cítit bolest. Ano, chápeme. Ale nelze zastírat pravdu. A tato slova zde nejsou proto, abyste smutnili, ale abyste pochopili, že nejste sami, že je možnost změnit své životy, že je možné prožívat radost a štěstí, rozvíjet láskyplné vztahy a cítit lásku v každé minutě vašich životů. Máte na výběr. Jen je potřeba se rozhodnout, chtít a začít. To vám mělo být řečeno. Osvoboďte se, dokud je ještě čas.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz