Láska ať provází vaše kroky

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 04. 01. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 3.1.2015


Mnohé se mění lidé Země. Ve vašem světě je příliš mnoho hrozeb. Avšak také změny velké, které předurčí další běh tohoto světa. Zvládli jste velice náročný rok 14. Tato nestabilita se udrží i v roce 15. Přesto si můžete oddechnout. V roce 15 se budete stále více zaměřovat do sebe. A díky tomu budete nacházet stále silnější víru. Nikdo se již nebude chtít nechat opít rohlíkem, každý z vás bude hledat různé alternativy řešení svých problémů, ale nakonec se zase vrátíte k sobě samým. Čas vám poskytne možnost k tomu, abyste se stali lepšími. Můžete očekávat změny v tomto roce. Ale každému se dostane pouze to, oč se sám přičinil. Stále rychleji se bude vracet to, co jste vyslali. Ten, kdo podváděl, bude podveden. Stále větší pozornost bude zaměřena na vztahy mezi partnery. Na takové vztahy, které budou férové, založené na pevné víře jeden v druhého, na pochopení. Též budete mít mnoho příležitostí se změnit sami, neboť vztahy s druhými vám budou otevírat nejen oči, ale i srdce. Svou energii bude potřeba zaměřovat na mladé, na to, abyste jim šli příkladem. V tento čas jsou stále děti i mládež těmi ztracenými v tomto světě. Díky rychlosti doby, díky tomu, že se jim mnozí málo věnují. Mladí hledají své naplnění. Mnohdy však bohužel takové, které je pro ně destruktivní. Školní vzdělání jim nepřináší to, po čem touží, mnohdy neznají hodnoty. Potřebují do života více lásky, ale též směrování, příklad. Nejen děti hledají naplnění v životě. Všichni v tomto světě. A toto téma bude stále výraznější. Hledáte odpovědi. Často metodou pokus omyl. Avšak je to pro vás důležité proto, abyste sami v sobě nezemřeli. Tento čas vás nutí se mnohem více zamýšlet, odkrývat nedostatky, hledat nová řešení. Svět však je stále více ve stavu, kdy se rozpadá vše, na čem byl v minulosti postaven. Ti, kteří mají nejvíce, také získávají výhodu a moc. Vše se mění. Avšak je možné průběh změny přizpůsobit tomu, jaký svět chcete mít. Neočekávejte pomoc zvenčí, ale sami vyviňte úsilí. Zaměřte se na své okolí, na svůj stát. Nedovolte, aby vám bylo cokoli nalháváno. I v tomto roce budou takové snahy. Stále více bude skrytě omezována vaše svoboda. Na druhé straně však váš růst může být ohromný. A díky tomu se začnete osvobozovat. Budete prožívat mnohé zápletky, do kterých se však dostanete jen díky své vlastní nepozornosti. Proto nepolevujte a buďte bdělí. Vynaložená energie se vám stonásobně vrátí. Tato slova ukazují na to, co vás může potkat. Ještě více však na to, že vaše schopnosti jsou neomezené. Budete prožívat pouze to, čemu dovolíte, aby vstoupilo do vašich životů. Přejeme vám mnoho síly a také, abyste pocítili sílu lásky, neboť pro tu je potřeba žít. A proto láska ať provází vaše další kroky. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz