Světlo a tma

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 21. 02. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 15.2.2015


Lidé Země. Máte na výběr. Je zde mnoho možností, jak žít. Každý svým rozhodováním tvoří takovou realitu, po které touží. Lépe řečeno spíše přechází do takové reality, kterou si přitahuje svým smýšlením. Neboť zde existuje vše, je nutno jen si zvolit. Podobné přitahuje podobné a výše vibrací je rozhodující pro proudění energie, pro tvoření si toho, co člověk chce. Ať již ve smyslu pozitivním a nebo negativním. Vy lidé jste bytosti láskyplné, ale též umíte být velmi krutí. Všude existuje polarita. Kde je světlo, tam musí být i tma. Neboť jak jinak byste poznali, jak je světlo láskyplné a jak hřeje? Avšak proč se bát tmy? Není to nic strašidelného, je to pouze nedostatek světla. Stačí rozsvítit a tma zmizí. Takto je to i s vašimi dušemi, s vašimi životy. Pokud máte pocit, že prožíváte temnotu, najděte to, co vás jí zbaví. Něco, co roznítí plamen uvnitř vás samých a osvětlí vše, co bylo skryté ve tmě nepochopení a neznalosti. Vaše strachy najednou ztratí svou moc a vy pocítíte pouze klid a pochopíte, že není čeho se bát. Je zde mnoho informací, které ve vás mohou aktivovat strach a obavy. Avšak tím, že je budete přehlížet a záměrně zavírat oči, tím nezmizí. Je stále ještě mnoho zla na této planetě. Každý den můžete vidět ve zprávách a na internetu, jak se vy lidé chováte sami k sobě, jak se chováte ke zvířatům. Avšak toto nelze přehlížet. Je potřeba světlo ve tmě. Je potřeba pochopit příčinu proč se to děje, nezavírat oči, ale přiznat si, že problém existuje. Posvítit si na něj a pak ho začít řešit. Pokud je problém takový, na který sami nestačíte, musíte začít s málem sami u sebe. Informace a pochopení jsou vaším hlavním úkolem. Jakmile pochopíte a přiznáte si, že je zde problém, budete ho moci vyřešit. Učení se je důležité, abyste porozuměli. Neboť neustále jste zásobováni nepravdami a lží. Mnohdy si toto neuvědomujete a často se schováváte, neboť je to bez problémů, je to jednodušší a pohodlnější. Avšak jak dlouho ještě chcete žít ve lži? Copak pravda není vaším cílem? Chápejte, že tento svět je vaším výtvorem. Na vás záleží, kde a jak budete žít. Nedomnívejte se mylně, že některé věci se vás netýkají. Přijde čas a i vy se stanete součástí takového světa. Nemůžete být vykořenění. Musíte se snažit o spojení, o jednotu. Je důležité rozumět tomu, co se děje, co vás potkává. Pak už neuvidíte tmu. Naučíte se vidět světlo. Hledejte nové informace, naučte se chápat souvislosti. Vědění je tu proto, abyste procitli. Váš svět může být lepší. Ale musíte chtít, odhodit lenost a začít každý sám u sebe. Čas napomáhá tomu, aby mnohé mohlo být změněno a napraveno. A vy, lidé Země, si toto vezměte za jeden z vašich úkolů v této inkarnaci. Každý může přispět a my jsme tu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz