Síla Země

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 08. 03. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 3.3.2015


Je čas, lidé Země. Hledáte odpovědi, ale mnohdy netušíte, že otázky, které pokládáte, vám nemohou pomoci získat takovou odpověď, po které toužíte. Zaobíráte se svými životy a často řešíte podobné věci, aniž se zamýšlíte nad jejich významem. Chápeme, že jste mnohdy zmateni. Též život vám nahrává k tomu, abyste se dostali z bludného kruhu vašich iluzí. Často se cítíte neschopni pohybu, jakoby jste se točili v kruhu. To vám ukazuje, že je čas zpomalit a popřemýšlet o tom, co v životě chcete. Uvědomit si priority. Stále získáváte sílu ze svých naplněných přání, z toho, co vás těší. Nejvíce síly však přichází skrze lásku. Najděte v sobě odhodlání, abyste změnili své strachy. Otevřete se nečekanému. Neboť život není stereotyp. Je to oslava tvořivosti, víry v sebe. Lidé Země, zkuste být veselí a radostní, nechtějte si pěstovat sebelítost a nedůvěru ve své schopnosti. Cokoli, co vás pozvedne z emocí strachu, je přínosné. Energie Země vyvěrají z léčivých míst, často jste vedeni právě tam, kde se cítíte výborně po těle i na duši. Získáváte nejen sílu, ale též schopnosti uzdravit sami sebe. Síla Země je na mnohých místech ohromná. Musíte propojit svá těla s touto energií. Choďte bosi, dotýkejte se země, v mnohém budete léčeni. Milujte dny, kdy se můžete toulat přírodou. Sami nevíte, jak moc je to pro vás prospěšné. Milujte své děti a neodbývejte je, ale naslouchejte jim. Zvláště těm nejmenším. Ti jsou ještě čistí a nezkažení a mají v sobě mnohé moudrosti. Jste bytosti mnoha rozdílů, mnoha potenciálů. Bohužel však mnohdy nedoceníte sami sebe. Jste uzavření ve svém omezeném světě a nedáte si šanci, aby k vám proniklo cokoli, co by vás pozvedlo, díky čemu byste otevřeli oči a procitli. Vše se však může změnit. Záleží na vás, v jaké realitě chcete žít a čím se zabývat. Chce to ale být pozorní a naučit se věnovat svou pozornost i věcem všedním, maličkostem, které mnohdy mohou velice změnit váš svět. Zůstáváme s vámi a milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz