Pozitivní i negativní - jeden celek...

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 24. 03. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 23.3.2015


Lidé Země, nepochybujte o svých nezměrných možnostech, nepochybujte o sobě samých. Jste vyslanci svých duší, skrze vás se duše učí. Skrze své prožitky poznáváte sami sebe. Mnohé dění však zaměstnává vaši mysl. Přesto je potřeba zaměřit se na to nejdůležitější, neboť mnohé věci jsou pomíjivé. Máte pocit, že řešíte důležité věci, avšak z pohledu duše, z pohledu vyššího se tyto věci mohou zdát jako maličkosti. Někteří z vás již toto pochopili. Často však se ego nevzdává a nutí vás vzpírat se tomu, co by pro vás mohlo být prospěšné.V rámci této planety a galaxie probíhají též mnohé změny, stejně tak, jako u vás jednotlivců. Naslouchali jste zprávám ohledně zatmění Slunce a výbuchů energie, prýštících ze slunečního kotouče. Objevily se různé zprávy, dohady, co a jak vlastně bude dále. Je zde předzvěst čehosi anebo je to běžný jev, který se jen zveličuje? Každopádně je to událost, která zaměstná vaše mysli na dlouhou dobu, místo, abyste tuto energii využili pro sebe. Lidé Země, nenechte se ukolébat vysvětleními, která nemají pevný podklad. Byli jste dovedeni k tomu, abyste jako duše prošli ohněm vzkříšení. Máte mnoho práce, lidé Země. Pokud chcete cítit svobodu, přestaňte věřit lžím a začněte konečně věřit sami sobě. Byli jste vydáni napospas okolnostem. Zvolili jste cestu a nyní se po ní obáváte jít. Vidíte sami, kam váš svět spěje. Víte vůbec, co je vaší pravdou, jaký je váš cíl? Měňte své priority a učte se žít tak, abyste využívali váš potenciál. Lidé Země, apelujeme na váš zdravý rozum, na vaše city. Nevěřte hned všemu, co je vám předkládáno. Prověřujte a buďte bdělí. Čeká vás také oslava. Je tu rovnodennost. Mnohým z vás se podařilo úspěšně odpoutat od minulosti a zbavit se zátěže. Někteří se tak zvedli, že jsou již schopni nahlížet do vyšších dimenzí. A další již k tomuto mají úspěšně nakročeno. Je zde čas probuzení. To vyvolá řetězovou reakci a prohlédnou i mnozí z těch, kteří byli zarytí odpůrci. Začnou si přiznávat, že se často dívali špatným směrem, začnou zpytovat svědomí a obracet se k hlubším vysvětlením. Budou více otevření. Noste v sobě naději a víru v pozitivní změnu. Učte se novým věcem, neodmítejte nové myšlenky. Věřte, že ze všeho se vždy můžete poučit a získat širší rozhled. Nezapomínejte se zastavit a odpočinout, srovnat si myšlenky a vyvodit ty správné závěry. Utíkejte z hluku do ticha. A těšte se ze svého života. Jste požehnaní a my vás milujeme.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz