Jeden celek

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 22. 06. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 21.6.2015


Lidé Země, máte v sobě touhu po svobodě. Nosíte v srdcích lásku, bolest i zklamání. Musíte se rozhodnout, co si vyberete, kterým směrem se dále vydáte. Tyto dny jsou velice silné, je zde velké působení silných energií. Velice dobře se spojují s energií vaší duše a vytváří most, po kterém můžete rychle vystoupat vzhůru. Odvahu a sílu musíte však nalézt sami v sobě. To, co vám přináší možnost postupu, však přináší též zvýšenou zátěž na váš organismus. Vaše fyzické tělo není zvyklé a proto se projevuje mnohými nevolnostmi, očistou a též výkyvy tlaku. Někteří mohou být i zmatení. To se však velmi rychle srovná. Ano, tento čas je velice přínosný pro duši. Jste však lapeni ve svých fyzických životech, stále více jste obepínáni neviditelnými pouty, která vás stále více stahují. Přesto nezapomínejte na to, že jste svobodné bytosti. Bojujte za sebe, za své děti, za svůj národ, za to, v co věříte. Udržte si to, co jste si těžce vydobyli. Pokud nebudete chtít, nikdo vám nemůže rozkazovat. Těžce jste pracovali, lidé Země. Ale šíří se obavy a strach. Nakonec budete muset vytáhnout hlavu z písku a zaujmout postoj. Vesmír sleduje vaše reakce a máte podporu. Mnoho těžkostí budete muset vyřešit. Ale abyste se mohli uzdravit, musíte držet při sobě. Rodiny, přátelé, kolegové, všichni. Pamatujte, že síla celku je obrovská. Celek, který se postaví za svá práva. Mějte na paměti, že vaše nesmrtelná podstata nezná žádné omezení. Můžete být kýmkoli. Nakonec se budete muset spojit. Nakonec ten jediný probudí všechny ostatní. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz