Pokora

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 27. 07. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 26.7.2015


Lidé Země, čas se chýlí. Zůstáváte v pevném spojení se Zemí i s energií Vesmíru. Mnohé se však ve vašich životech mění. Společností probíhají rozpory, jsou slyšet rozporuplné hlasy. Jste v tak velké míře ovlivňovaní tím, co slyšíte, jste zahlcení do té míry, že mnohdy nejste schopni správně vyhodnotit situaci, kterou procházíte. Je to však způsobeno též silou Vesmírných energií a silou slunečního působení. Jsou zde mnohé faktory, které vás ovlivňují. Dostáváte se do fáze, kdy si uvědomujete své probouzení. Nejen vy, ale celá Země je v tomto procesu. Ovlivňují vás též mnohé Vesmírné projevy. V tomto čase obrovské expanze techniky a vědeckého rozvoje se začínáte cítit ohrožení. Na druhou stranu pociťujete daleko větší možnosti osvobození se a svobody, po čemž touží vaše duše. Bohužel často nejste schopni rozeznat svobodu iluzorní, pouze na oko, pouze proto, aby bylo uspokojeno vaše ego a na chvíli oklamána vaše duše. Tento čas je velice rozporuplný a zároveň bohatý na osobní prožitky, na sílu duševních projevů. Uvolňuje se velké množství vnitřních emocí. Vše se dostává na povrch a je to prožíváno ve formě situací očistných a přínosných pro duši. Stále častěji se propadáte do jiných světů, vzpomínáte si na minulost, pozorujete sami sebe v jiných tělech. Probouzejí se vaše vzpomínky. Zatím je pouze pozorujte anebo je využijte k ozdravení sebe samých, k pochopení toho, co vás potkalo a potkává. Brzy váš svět rozhýbou další důležité zprávy, které opět změní váš pohled na svět kolem vás. Přesto však nemůžete utéct před tím, co vás čeká. Sami jste si toto vybrali a sami tím musíte projít. Pokud však naleznete spojení se svým zdrojem, vaše cesta může být daleko jednodušší. Lidé Země, buďte připraveni na vše ve svých životech. Mohou se dít takové situace, kterým ani nebudete chtít uvěřit. Avšak vždy zde jsou a budou z nějakého důvodu. My však pravíme, zbavte se svých obav a důvěřujte božímu vedení ve vás samých. S pokorou přijímáme vaše rozhodnutí, neboť jste svobodné bytosti. A také vy s pokorou přijímejte své životy a věřte v boží spravedlnost. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz