Náš úkol

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 09. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 12.9.2015


Lidé Země, stáváte se oběťmi svých přání a tužeb. Vaše touhy jsou tak silné, že mnohdy blokují vaše pravé poslání a úkoly zde. Odstupte od svých chtění a nechte volnost sami sobě. Probuzení, které zažijete, se nevyrovná ničemu pozemskému. Jste součástí vesmíru, vaše Země pláče pod tíhou ohromných negací, ale oproštění se od tohoto zla je nezbytné. Země se velice rychle zbavuje a bude zbavovat všeho, co jí tíží. Přinese velké změny do vašich životů. I vy budete nuceni zaměřit svou pozornost jinam. Vaše ego bude potlačeno, neboť budete zaměřeni na společný cíl. V jedné chvíli a v jednom čase se mnozí propojí, aby pozvedli sami sebe a také ostatní. Kéž by toto spojení zůstalo pevné a nerozbitné. Kéž byste byli ochotni spolupracovat i nadále a zvolnit tempo. Čas však přinese další změny, které budou obnášet rázný posun ve vašich životech. Neboť čas se krátí a vy stále mnozí odoláváte tomu, proč jste zde. Stále se bráníte poslechnout svou duši. Avšak tyto vaše postoje budou rozdrceny na padrť a vy zde stanete nazí, na začátku nové cesty, aniž byste se mohli odvolávat na minulost, aniž byste znali cokoli ze své budoucnosti. Stane se z vás nepopsaný list. A jen vy sami začnete psát svou budoucnost. Všechny procesy jsou nutné pro růst a blaho všech, ale i jednotlivců. Zodpovídáte však pouze sami za sebe. Vězte, že si odtud neodnesete vůbec nic. Pouze vaše prožitky. Pouze proto jste zde. A vy se tomu bráníte. Uzavíráte se do cel, které si krášlíte tak, jak je chcete mít. Avšak stále jsou to cely, kde žijete. Stačí jen malé rozhodnutí a ocitnete se v nádheře, která vám bude brát dech. Ale mnozí nevěří a nechtějí chápat, že je to možné. Stále více se noříte do svých problémů a to, co se děje kolem, jde mimo vás. Nevidíte nebezpečí. Až teprve tehdy, když se v něm octnete vy sami. Lidé Země, buďte ve svých srdcích otevření a laskaví. Nechtějte mít všechnu moc světa, ale dejte na první místo lásku k bližnímu. To je váš úkol. Nezapomínejte kým jste. Vzpomeňte si kým jste vždy byli. Rádi bychom vám pomáhali i nadále. Milujeme vás, lidé Země. Teď je ten pravý čas. Nyní. Ne včera, ne zítra, ale nyní.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz