Varování

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 25. 09. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 19.9.2015


Lidé Země, potýkáte se s mnohými problémy. Jste však uzavřeni do sebe a často nevnímáte, co se děje kolem vás. Budete však nuceni prozřít. Budete nuceni reagovat na dění kolem vás. Nyní ještě máte dojem, že vše lze nějak srovnat. Avšak tato situace brzy začne být neúnosná. Ještě nechápete, že vnější události výrazně ovlivní váš život. Ale jakmile se to stane, už nebude cesty zpět. Buďte připraveni na změnu, věřte pouze sami sobě. Jste záměrně vedeni, abyste splývali s davem, abyste nevyčnívali. Neboť každý, kdo vyčnívá, se může stát nepřítelem, zatímco ti v davu jsou pouhé loutky. V tomto čase je již změna nevyhnutelná. Avšak je jisté, že nebude tou pozitivní pro mnohé z vás. Nejen situace uvnitř vaší země, ale i situace celosvětové se začínají výrazně měnit k horšímu. Musíte si však nadále udržet dobrou vůli a lásku, neboť pokud toto neuděláte, propadnete se do bahna. Stále se snažíme vás vést, ukazovat cestu. Je to však složitý stav, neboť vaše ega nejsou připravena respektovat toto vedení. Vaše ega jsou pod mnohými dalšími vlivy, které však nejsou ku prospěchu duše. Ocitáte se ve světě iluzí a nechcete odtud odejít. Jste zde spokojení. Každé další vytržení z tohoto vašeho světa ve vás vyvolává zášť, odpor a nechuť, neboť si myslíte, že jste jakýmsi způsobem ohroženi. Opak však je pravdou. Ohrožení se skrývá především ve vaší nepřístupnosti a neochotě naslouchat a přemýšlet. Skrýváte se za mnohé autority. Nejste individualitami. Lidé Země, nejsou ohrožena nejen vaše ega, ale hlavně vaše duše. Neboť úkoly, které si duše předsevzala, jsou mnohdy nesplněny právě proto, že se odkláníte od toho, co cítíte, co sami v sobě víte. I přes tuto vaší jistotu však nadále konáte v rozporu se svou duší. Buďte však připraveni. Neboť silné otřesy v životech některých z vás vás znovu zavedou na tu pravou cestu. Lidé Země, uvědomujete si vůbec, kolik zla je mezi vámi? Kolik agrese a nepochopení? To, že toto nechcete vidět nemá vliv na to, že se to děje. Každý jednotlivec má ještě šanci vrátit se zpět k Bohu, otevřít se důvěře a ochraně. Ještě máte šanci. Přijde však doba, kdy budete marně prosit, neboť už nebude cesty zpět. Tato slova zde nejsou proto, abyste pociťovali obavy a strachy. Ale pouze proto, abyste je pochopili jako varování a nalezli v sobě tu sílu, která vás provede vším nečekaným a nepříjemným. Nezapomínejte, že jsme stále s vámi, že vám pomáháme a poskytujeme vše, oč žádáte. Milujeme vás a jsme připraveni pomoci.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz