Úkoly v tomto čase

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 07. 10. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 6.10.2015


Žij bděle, hledej spojení a více komunikuj.

Pomáhej ostatním hledat a nacházet.

Neobávej se života, ale jdi mu vstříc.

Následuj své srdce a odpusť, co odpustit můžeš.

Zasaď se o uzdravení své duše. Následuj její cestu.

Nepropadej skepsi, ale prožij vše s nadhledem.

Nečekej odměnu, žij touhou pomoci a pomáhej. Nelituj času, který tímto strávíš. Neodpírej si radost a prožívej lásku. Miluj sebe samého, miluj své bližní. Neukazuj na druhé, ale v prvé řadě si hleď sebe samého.

Nepoučuj, ale hledej poučení kolem sebe.

Získej nadhled a nepřehlížej ten největší dar. Dar života.

Nakonec splatíš svůj dluh a budeš moci splynout se svou duší, neboť pocítíš jednotu a pochopíš, že nejen ty a tvá duše jste jeden, nýbrž celý svět a celý vesmír jsou spojeni.

Možná to nyní nechápeš, ale pak ti bude vše jasné. Jsi tu, abys žil. Miloval a rozdával radost. Tak jdi a toto čiň.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz