Propojení

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 08. 02. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 1.2.2016


Mnohé úkoly jste si naložili, lidé Země. Hledáte sami sebe, myslíte, že jste se ztratili, že nemáte domov, krom toho, který obývá vaše fyzické tělo. Ale vaším domovem je jiné místo. Je to Otcův příbytek. Vy však podvědomě cítíte spojení a toto propojení vás vede. Cítíte touhy, cítíte sílu Vesmíru, která vás láká do nepoznaného. Zdá se, jakoby vše bylo daleko a zároveň uvnitř vás samých. Hledáte prožitky, které vás uvedou na cestu extáze. Avšak často se vracíte z vašich snových cest a nechce se vám zpět, neboť jste se dotkli Jednoty, dotkli jste se příbytku Otce. Na okamžik jste pocítili váš pravý domov. Tyto prožitky vás činí povznesenými, avšak návrat do reality bývá zklamáním. Toto však je pro vás jako slunce, které ohřívá vaše srdce. Díky tomuto získáváte sílu do všeho, co konáte. Propojením nacházíte víru. Víru ve smysl života, v to, co prožíváte. A toto spojení je pro vás požehnáním. Neboť ti, kteří se dotkli Otce, si uvědomují vše, čeho jsou součástí. Vzpomínají si a již nikdy nezapomenou. On jim dopřává tuto výsadu, aby své prožitky mohli sdělit ostatním. I když často neexistují slova, jimiž se dá toto propojení vyjádřit. On sám miluje své děti a jako rodič vás nechává rozhodovat tak, jak sami chcete. Nechce vám nic odpírat. Vše, po čem jste toužili, vám je a bude poskytnuto. Vše, co si stvoříte, to také prožijete. Musíte však ještě prožít mnohé, abyste byli očištěni. Abyste konečně dosáhli hranice, kdy bude pro vás blaho ostatních spojené s láskou bezpodmínečnou. Každý máte svou cestu a každý svá přání a touhy. Sněte však s otevřenýma očima, s myslí dokořán. Nebuďte slepí a zaměřujte pozornost na mnohé maličkosti. Vnímejte a naslouchejte. Jsme tu s vámi a žehnáme vám i vašim životům. Otec si přeje, abyste byli šťastni, abyste se radovali. Máte potřebu toto prožívat. On však ví, že se také bojíte. Bojíte se uvolnit, zbavit se závislosti, zbavit se tíže. Kdybyste toto byli schopni udělat, váš život by byl lehký jako peříčko. Otec však dodává: „Ať jste, kde jste, jsem s vámi. Miluji vás a vždy tu budu, abych vás podržel, otevřel náruč, kde se budete moci utěšit. Budu tu pro vás pokaždé, když mě zavoláte. Budu tu, i když nebudete žádat. Jsem v každé buňce vašeho života, jsem všudypřítomný. Já jsem.“

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.