Prostor klidu a míru

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 08. 02. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 7.2.2016


Lidé Země, odkud se berou vaše pocity zmaru a neúspěchu? Proč se zdáte zklamaní ze života a plní bolesti uvnitř vás samých? Copak nechápete, že právě tyto pocity jsou velice destruktivní pro vaše životy? Ano, víme, že život se vám zdá příliš těžký a komplikovaný a velice často plný bolestí a strachů. Často také hledáte důvody, proč vlastně jste tady. Proč se musíte trápit, proč řešit spoustu problémů. A proč nemáte to, po čem toužíte? Jste uspěchaní, plní stresu a nemáte chvíli, abyste si vydechli. Takto se cítí mnozí z vás. Oproti těm druhým, kteří cítí spokojenost a naplněnost. Prožívají štěstí a lásku. Co dělají špatně ti, kteří se cítí zklamaní, kteří mají pocit, že pro ně v tomto světě neexistuje radost a štěstí? V každém životě se střídá vše. Víte sami, že život je jako vlna v oceánu. Někdy jste nahoře a užíváte si to sluníčko, které na vás svítí a zahřívá vás a poté se ocitnete na dně a nemůžete se nadechnout, máte pocit, že se utopíte, že se vzdáte tíze vlny, která vás tlačí ke dnu. Ano, toto máte ve svých životech. A takové situace také prověřují vaši pravou víru, vaši vnitřní sílu a vaši důvěru nejen v sebe samé, ale také v boží sílu a ve spravedlnost karmy. Všichni si někdy prožili to, čemu se říká být na dně a také euforii toho, být nahoře. Vy však, lidé Země, nechtějte být ani na dně, ani na výsluní. Vy musíte ve svém životě hledat rovnováhu. Musíte nalézt klid uvnitř sebe samých. Jakmile toto zvládnete, nedotkne se vás již nic. Pokaždé se otevřete klidu, který přijde z vašeho srdce, pokoji, který zklidní vše, co kolem vás bouří. Toto je tajemství štěstí. Ano, vlny života vás budou zasahovat, budou s vámi cloumat, přesto však se vás nedotknou, neboť budete vnitřně spojení se svou duší, se svou pravou podstatou. A zde je mír a klid a prostor plný lásky a porozumění. Učte se hledat tento prostor lidé Země, budete ho potřebovat. Neboť čas uzrál a vaše životy se ocitnou jako na vodě, mnohdy dokonce doslova. A vy toto vše můžete přestát pouze s nadhledem a s ohromným odhodláním projít zkouškami, které jsou pro vás přichystány. Pokud se spojíte, utvoříte most, přes který mohou mnozí přejít bez toho, aniž by utrpěli jakékoli ztráty. Avšak musíte myslet na blaho všech. Ne na prospěch jednotlivců. Potom by se tento most zřítil a veškeré úsilí by bylo zmarněno. Lidé Země, učte se naslouchat jeden druhému. Neprojevujte ve svých životech myšlenky na odplatu, spíše možnost rozumného řešení. Není nic, co by se vyřešilo s horkou hlavou. A právě proto budete potřebovat klid a pohodu. Pamatujte, že násilí plodí jen násilí a láska přináší pochopení. Proto se za sebe také s láskou a pochopením postavte. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.