Slova pro duši

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 07. 03. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 6.3.2016


Lidé Země, otevřete svou náruč lásce. Ona jediná vás může osvobodit, ta jediná vás může zachránit od zkázy. Váš svět se pohybuje na rozhraní mezi mírem a válkou. Destabilizace se projevuje všude kolem. Jste vtaženi do situací, ve kterých netoužíte být. Avšak manipulace dosahuje vrcholu. Přesto se zde objevují informace, objevují se mnohé možnosti rozkrýt a ukázat skutečnou pravdu. Každý z vás by po tom měl toužit. Jste však vtaženi do svých životů, do svých strachů z přežití, že se málokdy tímto zabýváte. Máte komplikovaný život, lidé Země. Prožíváte své životy, splácíte to, co jste zaseli. Přesto vás nic netěší. Máte pocity, jakoby jste ani nežili. Ano, jsou okamžiky, kdy se cítíte šťastní a naplnění. Ty však netrvají dlouho. Pokládáte si otázku, zda jste v životě spokojení a zda máte to, po čem toužíte? Ano. Avšak málokdy je odpověď kladná. Vaše trápení jsou mnohdy velice silná. Avšak díky tomu sílí vaše duše. Lidé Země, jste připraveni na to změnit svůj život? Nebude vás to stát vůbec nic. Pouze se musíte naučit změnit své myšlení, opustit připoutanost a lpění. Učit se bezpodmínečné lásce. Toto je to nejzákladnější, co vás může oprostit od velkých životních zklamání, od ztráty životních hodnot, ztráty sebedůvěry a důvodu žít. Neboť budoucí dny budou naplněny mnohými zkouškami, kdy budete připravováni, abyste těmito zkouškami prošli. Ti, kteří budou schopni projít, budou oproštěni od emočních výkyvů a strachů. Ostatní si vše budou muset prožít v plné míře. Ano, víme, že roste vaše nespokojenost s tímto světem. Ale víme také, jak málo stačí k tomu, abyste byli šťastní. Popřemýšlejte nad těmito slovy a nechte tato slova vstoupit do vaší duše. Vnímejte své pocity. Je to naše zpráva pro vás a mnohokrát ji opakujeme, neboť je stále potřebná. Milujeme vás a žehnáme vám.

Neriskuj člověče být bez lásky. Měl bys život chudý. Mohl bys dýchat, ale byl bys jak mrtvý. Mohl by ses hýbat, ale byl bys odsouzený k věčné nehybnosti. Člověče napravuj křivdy a získej odpuštění. Láska vše uzdraví. Odpoutej se od svých předsudků a staň se sám sebou. Neskrývej se za svým stínem, ale vystup do světla. Neopouštěj mého syna, ale buď stále s ním. Nečiň bezpráví, ale buď spravedlivý. Odpouštěj, neboť tobě je odpuštěno. Miluj tam, kde zmizel cit a žehnej tam, kde je potřeba pomoci. Soud nech být a obávej se následků svých činů. Obracej se k otci svému a matce své a zanech zloby, buď odevzdaným. Neboj se pravdy a oslavuj čest. Nenech se spálit svou touhou, ale napij se z poháru probuzení. Nelži sám sobě a nepopírej pravdu. Člověče nauč se být sám sebou. Nauč se nalézt v sobě boží jiskru. Neboť teprve pak se vrátíš domů. Teprve pak budeš spasen. Oslavuj člověče, tvá cesta je u konce a tys došel naplnění.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.