V jakém světě chcete žít?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 16. 03. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 13.3.2016


Lidé Země, stále jste nabádáni, abyste hledali sami v sobě. Vaše duše odpovídá na vaše volání. Máte v sobě tolik síly, že jste schopni měnit běh svých životů z vteřiny na vteřinu. Zdá se vám, že svět poklesl a vy klesáte spolu s ním. Přesto vás drží naděje, že jednoho dne dosáhnete toho, po čem toužíte. V tomto čase se stupňuje tlak na vaši psychiku. Mnozí prožívají krize, neboť se jim opět vrací situace z minulosti, které nezvládli. Avšak není potřeba klesat na mysli, neboť se probouzí srdce matky Země. Brzy bude mnoho lásky projeveno skrze přírodu. Abyste byli ve svých srdcích potěšeni její nádherou a její milostí. I přesto, že vy, lidé Země, dáváte svůj vztah ke své matce živitelce najevo opravdu tím nejhorším způsobem. Ona však přesto doufá, že se vaše vědomí rozjasní a vy pochopíte.. Byli jste vtaženi do nových situací a místa, na která se přesouváte, jsou místa, která zvolila vaše duše. Každý je tam, kde má být. Kolem vás propukají boje, války byly skrze věky věků vaší doménou. Nevidíte, jak zbytečné jsou krutosti, jak zbytečné jsou boje. Nejdůležitější a mnohem smysluplnější je se spojit a jednat jako jeden. Jednat tak, abyste se měli dobře všichni a nikdo nestrádal. Bohužel se projevuje stále více agrese, ale také netečnosti k životu. Lidé Země, mnohým jste si již prošli a blížíte se k okamžiku, kdy můžete vyhrát svou další bitvu. Máte potenciál pro to, změnit svůj svět a odstranit překážky. Nečekejte na nic, nečekejte na pomoc. Sami jste připraveni. Nepotřebujete nikoho jiného. V tomto čase se rozhoduje o vaší budoucnosti a je to pro vás nebývalá příležitost. Uvědomte si tu důležitost a nezahazujte šanci. Myslete na své rodiny, na své děti. A také na své další inkarnace. V jakém světe vlastně chcete žít? Vy to víte. Jen se bojíte projevit svou pravdu, bojíte se ozvat sami za sebe. Byli jste podceňováni a zašlapáváni, neboť pravda je pro mnohé nepříjemná. Copak se chcete na věky sklánět pod mocí jednotlivců? Lidé Země, stále jste nabádáni, abyste se osvobodili. Překonejte své sklony, probuďte božskou sílu uvnitř sebe samých. Jinak zemřete se smutkem v srdcích a s pocity selhání a nenaplněnosti, s pocity promarnění svého života. Nechceme vám radit, co máte dělat, neboť toto nosíte uvnitř sebe samých. Přicházíme vám pomoci, abyste si vzpomněli a naplnili svůj osud. Každý z vás je významnou součástí tohoto světa. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.