Požehnání

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 23. 03. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 21.3.2016


Žehnám ti, lide Český. Sám sis dokázal poradit a dokázal jsi, že jsi hoden budoucnosti plné lásky. Nacházíš se v době, která nese prvky nejen strachu, ale i naděje. Chápeš, že se nesmíš spokojit, ale musíš hledat nová východiska. Nastává první svátek jara, kdy, lide Český, se zháší svíce minulosti a zapaluje se nová. I když jsou tvé potíže znatelné, přesto vše vyřešíš tak, aby to bylo dobré pro tuto zemi, neboť jsi prošel skrze minulost. Jsi duchem staré země, země, která zvítězila a vedla svůj lid k lepším časům. Hleď, lide Český, tvá cesta se noří z mlhy a ty již brzy uvidíš směr, kudy jít, abys uspokojil nejen potřeby své duše, ale i potřeby této země. Prohlédneš mnohé úskoky, před které budeš postaven. Oceňuj svou sílu, oceňuj svou lásku, neboť jsi láskou, která chybí tvé zemi. Najdi světlo, které osvětlí tvou zemi, lide Český. Můžeš zvítězit a můžeš být příkladem ostatním. Jsi vyvolený. Jsi schopen splnit vůli svých předků v tomto čase, lide Český. Nebojuj sám se sebou, bojuj s lhostejností a pýchou, s nenávistí a strachem. Čas probuzení je zde. Jsi jeden z těch, kteří povedou svět na cestu k vyšším cílům. Tobě patří budoucnost, lide Český, zrozený z vysokých duchů. Nevěříš - li nyní, uvěříš již brzy. Odpusť si nedokonalost a narovnej záda. Neboť nejsi otrokem, jsi Mistrem, lide Český.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.