Povzbuzení

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 29. 03. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 28.3.2016


Lidé Země, budete náhle vrženi do změn, které nemůžete ovlivnit. Byli jste vedeni, abyste se naučili uvažovat o sobě jako o jedinečných bytostech, abyste věřili, že jste schopni stvořit vše, co budete chtít. Ano, mnozí jste schopni toto činit. Mnozí jste však ovládáni svými obavami a strachy, ale také temnotou. Stále více z vás se začíná zaměřovat na vnitřek sebe samých, neboť začínáte chápat, že pouze zde dokážete najít útěchu. Jste však často zmatení a spoustu z vás také trápí mnoho fyzických problémů, které oslabují vaši víru, vaši vůli změnit své životy. Vaše cesta se naplňuje a vy se stáváte hybateli nejen svých životů, ale také života společnosti. Již nechcete být otupováni a ohlupováni. Hledáte své pravdy a jelikož je vaše touha nezměrná, začínají vám přicházet odpovědi. Vytrvejte ve vaší snaze. Víme, že svět stále jde tak, jak si to přejí někteří mocní, na druhou stranu však bylo učiněno několik zásadních kroků k tomu, aby se svět začal měnit. Nacházíte se v rozhodující fázi, kdy se ještě může mnohé změnit. A přesto, že se často cítíte unaveni, vězte, že můžete být spaseni. Lidé Země, odpovězte na výzvu své duše. Každý z vás má svou pravdu. A pokud tyto pravdy nespojíte do jednoho celku, nebudete nikdy svobodní. Stále mezi vámi budou spory a boje, které nebudou mít vítězů. Je čas, lidé Země. Čas pochopit, že minulost je pryč. A svou přítomností vytváříte základ pro to, co vás čeká. Jak se může změnit to, co vás čeká, pokud jsou vaše reakce pořád stejné? Musíte začít u sebe a zároveň se musíte snažit být v míru s ostatními. Ne však, že si nebudete stát za svým. Hledejte cestu, která vás provede bouří, avšak s klidem uvnitř vás samých. Lidé Země, vše kolem se hýbe a vře. Všude vládne neklid. A ještě se vše vystupňuje. Brzy budete nuceni opět změnit úhel pohledu na mnohé situace. Avšak pochopte, že vše se děje z nějakého důvodu. I když ho nyní ještě nemusíte znát. Časem si vše budete umět složit do jednoho celku a konečně pochopíte. V této chvíli však čiňte vše tak, abyste se za sebe nemuseli stydět, abyste byli v souladu se svou duší. Vaše další cesta se ukáže. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.