Svoboda

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 15. 04. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 13.4.2016


Lidé Země, buďte pospolu a hledejte pomoc, která vás vyvede z temnoty. Vaše vědomí se rozšiřují a vy jste postupně vedeni do vyšších frekvencí. Máte před sebou bohatý život, avšak též plný řešení nedokončeného. Buďte stále spojení se svou duší, naslouchejte. Jsou zde mnohé falešné informace, které jsou záměrně šířeny. Musíte si vybrat, čemu uvěříte. Musíte si vybrat, kam se přikloníte. Budete stále zkoušeni. Vaše životy jsou obohaceny o mnohé prožitky. Stále se ve vás ozývá touha po vzájemném sdílení a po lásce. Bohužel však v podmínkách a v době, ve které žijete, často toto potlačujete. Cítíte, že jste jiní. Ti, kteří se probouzejí, se dokonce začínají stranit ostatních. Jsou náhle uvrženi do pocitů odpojenosti, avšak je to jen na chvíli. Neboť postupně u vás vyvstává touha po vzájemném spojení. Hledáte naladění jeden na druhého, toužíte prožívat vzájemnou komunikaci beze slov. Stále více po tomto budete toužit a to vás povede též k naslouchání a později k telepatické rozmluvě. Jste zde na rozhraní, kdy starý svět se řítí do zkázy a nový svět překonává překážky, aby se ustálil a nastala konečná fáze proměny. Toto žití na rozhraní věků sebou přináší nejen zesílené pochybnosti, ale také střety dobra a zla, rozvibrování sousedících realit a časoprostorů. Každé nové zážitky bývají vždy spojeny se strachem a odmítáním. Musíte však zažít tuto zkušenost. Jsou zde mezi vámi mnozí, kteří začínají „nově“ myslet, propagují nový způsob žití, novou strukturu společnosti. Neodmítejte hned to, co slyšíte, ale vždy se zamýšlejte nad vším, nechte se inspirovat a vzájemně přispívejte k veřejnému dobru. Projevy nenávisti jsou zde velice rozšířené a proto je potřeba učit se vžít do ostatních. Všichni jste si vybrali svou cestu a všichni jste na jedné lodi, i když si toto neuvědomujete a stále ještě je zde mezi vámi mnoho sobectví a zaměření se na prospěch jednotlivce. Toto se musí změnit, abyste se osvobodili. Abyste nejen cítili svobodu, která je v této chvíli pouze iluzí, ale abyste skutečně byli svobodní. Milujeme vás a žehnáme Vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.