Spaste sami sebe

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 26. 04. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 24.4.2016


Nový měsíc přichází, lidé Země. Hodně jste se snažili, abyste se osvobodili od minulosti a posunuli se na své cestě. Ti, kteří odpověděli na volání duše, budou odměněni. Nyní však vás vítá jaro, brána, která otevírá nové příležitosti a do vašich životů vpustí nečekané. Budou se dít mnohé věci, nad kterými nebudete mít kontrolu. Abyste dokázali sami sobě, že jste připraveni čelit jakémukoli úkolu. Jste spojeni a stále více toto pociťujete. Divíte se, že se často stáváte oběťmi iluzí, avšak mnohé iluze zde nejsou proto, abyste byli oklamáni, ale spíše proto, abyste se poučili a dokázali nalézt cestu v každé situaci. „Člověče, buď skromný, avšak nezůstávej nic dlužen svému životu. Zbytečně by ses okrádal o krásu bytí, o možnost růstu. Odhoď zátěže, se kterými se celý život vláčíš a které stále sám sobě navyšuješ. Nebuď chudý duchem, nechtěj být chudý, neboť jsi boháč.“ Na každém z vás je vidět veliká proměna, která se odráží ve vašich očích. Oči ukazují nejen růst duše, ukazují duši v celé své nádheře. Všímejte si očí. Neboť oči vám ukazují původ bytosti. Učte se číst v duších druhých. I ti nejubožejší mají v sobě skryté bohatství věků. Lidé Země, toto je váš svět, vaše příležitost. Na vás je, jak se bude odvíjet vlákno osudu. Vy však ještě mnohé nechápete. Máte však mezi sebou pravé mudrce, kteří se uvolili pomoci vám nalézt cestu zpět ke své duši. Nečekejte spasení, které jednoho dne přijde. Spaste sami sebe. Neboť čas letí a může se stát, že zmeškáte mnohé příležitosti zaobíráním se tím nedůležitým. Čas minul, kdy jste byli vedeni za ručičku. V tomto čase jste zde proto, abyste se konečně naučili chodit, abyste pochopili, že není nikdo, kdo by vás mohl vést, kdo by za vás dokonce mohl kráčet, neboť by to byl falešný prorok. Vedení je uvnitř vás samých. Uzdravte staré rány a vyjděte vstříc novému životu. Máme s vámi cítění a jste takoví, jací jsme byli i my. Od této chvíle máte možnost rozhodnout se a vystoupat do nebe a nebo se propadnout zpět tam, odkud nebude návratu. Rozhodujte se moudře, lidé Země. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.