Společný cíl

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 16. 05. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 12.5.2016Mnohé události, které nastanou, budou pro vás překvapující, lidé Země. Rozhodli jste se přijít na Zemi a změnit chod věcí. Dostáváte mnoho pomoci, přesto však nejsme oprávněni zasahovat do vašich záležitostí. Pochopte, že pouze vy sami můžete změnit události tohoto světa. Máte pocit, že jste slabí a že nic nezmůžete. Ano, takto se to možná může jevit, neboť jednotlivec opravdu není schopen změnit vše. Avšak vaším úkolem je nalézt společný cíl a na ten se zaměřit. Ne jako jednotlivec, ale jako celek. Lidé Země, musíte učinit rozhodnutí. Vaše mysl nemůže být stále středem vašeho života. Tím se musí stát vaše srdce. Jste opravdu velice silní. Avšak vaše síla je neustále potlačována. Musíte se probudit a získat víru v sebe samé. Lidé Země, mnoho důležitých událostí probíhá nyní všude kolem vás. Některé zůstávají skryté, avšak jsou o to významnější. Země se stále více probouzí a otevře se tam, kde to možná bude nečekané. Musíte se oprostit od svázanosti s věcmi, s lidmi, s místy. Každý z vás již v minulosti okusil pocit ztráty, ale také pocit nalezení své vlastní podstaty, propojení se svou duší, rodinou. Všichni jste na cestě plné zkušeností. Právě proto neposuzujte. Jsou věci mezi nebem a zemí, které vám brzy nedají spát, neboť se dozvíte mnohé, co nebude zapadat do současných schémat vaší víry. Budete stále více nuceni přehodnocovat a uvidíte věci, které jste dosud odmítali. Tato doba si žádá mnohá odpuštění a zaměření se na život se všemi jeho radostmi a bolestmi. Pouze takto projdete školou života a budete moci postoupit do vyšších frekvencí. Vaše vědomí vás v tomto podporuje. Jste vedeni. Musíte získat mnohé zkušenosti, lidé Země. Buďte však opatrní, neboť stále ještě je zde ohromný vliv manipulací, jste součástí světa, který není v mnohém spravedlivý. Jste však vedeni, abyste se to naučili rozpoznat. Lidí Země, nepropadejte skepsi, pokud se vám zrovna v tuto chvíli nedaří to, co si přejete. Panují zde mnohé vlivy. Avšak zůstaňte stále věrni svým duším. Vše se v dobré obrátí, pokud neztratíte víru. Jsme s vámi a milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.