Hybná síla

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 23. 05. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 20.5.2016


V současné chvíli, lidé Země, je zde propast, která vás dělí od dalšího postupu. Mnohé informace, které byly předány, jsou upraveny. Každým okamžikem dochází ke změnám, které neregistrujete. Je zde mnoho obav o osud Země a též o osud vás, lidé Země. Jako každý z vás má obavy o své bližní, i my máme obavy o to, jak si poradíte, jak zvládnete to, co před vámi vyvstává. Hledáte nové směry, učíte se novým věcem. Mnozí však za sebou stále vláčejí kouli minulosti. Také mnohé události fyzické jsou předpovídány a budou předzvěstí událostí, které přinesou významnou změnu. Lidé Země, buďte silní ve svých srdcích. Máte mnoho co nabídnout. Jste součástí společenství, které bylo mnohé časy omezováno, přesto jste dokázali nalézt cestu a napravit mnohé křivdy. Buďte stále bdělé mysli a snažte se být každým okamžikem součástí společnosti, neboť bude potřeba, abyste podpořili vše, čemu věříte. Buďte nakloněni svým bližním, buďte citliví a vždy se obracejte ke svému vnitřnímu vedení. Neboť přijdou časy, kdy budete mnohdy zmatení a budete hledat mnohé odpovědi. Nezapomínejte sami na sebe, na to, že vaše podstata přichází z věčného bytí a vy jste obrazem svého stvořitele. Ač se máte ještě mnohé naučit, již nyní jste velice moudří za celé věky svého cestování časem a prostorem. Lidé Země, opatrujte jeden druhého a nebojte se lásky. Vždyť je to vaše hybná síla, krev vašeho těla. Buďte s Bohem a nalezněte pevnou půdu pod nohama, abyste se mohli odrazit vzhůru. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.