Žít s otevřenýma očima

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 02. 06. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 31.5.2016


Máte v sobě vzdor, lidé Země. Byli jste vedeni k poslušnosti, byli jste neustále bráni jako otroci, bytosti, které mnoho nezmohou. Často mezi vás však přichází vyspělé duše, které vám v každé etapě pomáhají nalézt sebe samé, vzpomenout si na to, kdo jste. V tento čas potřebujete svou víru jako sůl. Není možné, abyste se vzdali. Je zde mnoho problémů, které je potřeba vyřešit. Vy sami jste součástí změn světa. Ať již chcete nebo ne. Jste zde proto, abyste očistili sebe samé, abyste pomáhali změnit běh dějin a napravili to, co jste také v minulosti pokazili. Máte však zamlžené vzpomínky. Nechápete, že minulost existuje stále ještě uvnitř vás samých a neustále vás ovlivňuje, stahuje do prachu anebo naopak posouvá výš. Podle toho, jaké životy jste prožili. Lidé Země, stále více se ukazuje, že zde nejste sami. Budete konfrontováni s informacemi, které vás některé budou uvádět v úžas a jiní budou vše odpírat a zesměšňovat. Avšak není možné dlouho ukrývat to, co chce být objeveno. Mnohé informace se dostanou na povrch a vy budete nuceni rekapitulovat a změnit vše, čemu jste dosud věřili. Váš svět by byl krásný, nebýt sobectví některých jedinců, lidé Země. Avšak každý má svou vlastní pravdu, každý má také svou vlastní karmu, kterou jste dosud nedokázali překonat. Avšak vše je již na dobré cestě. I přesto, že se dějí mnohé nespravedlnosti a brzy se bude opravdu velmi mocně hýbat Země ve všech částech světa a bude zapotřebí, abyste neustali ve své činnosti a pokračovali dále na své cestě. Mnohdy nebudete mít na vybranou a budou se stále probouzet vaše strachy, které budou oslabovat sílu vaší vůle tak dlouho, dokud se tomu nepostavíte. Není nutné stále opakovat, že vás čekají náročné roky. Nejen duševně, ale i fyzicky. Neboť realita se mění, člověk jako bytost se mění a mění se také podmínky žití, stále se také budete zabývat svými soukromými starostmi. Avšak mnozí budou cítit stále větší nenaplněnost a obavy z budoucnosti. Toto tu vždy bylo a také bude. Je však možné, abyste překonali sílu odporu a změnili svou budoucnost. Máte naši plnou podporu a také se vám dostává všeho, co potřebujete, abyste vytvořili lepší společnost, lepší svět. Jsou zde mnohé vlivy, avšak dobré je to, že je začínáte registrovat, že si je uvědomujete. Učíte se žít s očima otevřenýma. A toho je nyní velice potřeba. Neboť objevíte mnohé skryté, lidé Země. Máte naše požehnání a budeme s vámi neustále. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.