Možnost volby

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 14. 06. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 14.6.2016


Jste zmateni, lidé Země. Cítíte mnohé hrozby, strachy svírají nejen vaši mysl, ale srdce, které cítí bolestně každý záchvěv a obavu. Víte, podvědomě tušíte, že vaše životy se musí změnit. Není to tím, že byste se nesnažili. Naopak. Vaše snaha je nezměrná. Snaha zlepšit vaše životy. Vaše snaha přijmout život s tím, co přináší. Máte však často pocit zbytečnosti, nejste rádi v tomto světě plném bolesti a nepochopení. Ale toto, lidé Země, toto jste sami sobě stvořili. A pouze vy to můžete změnit. Každý hledá pomoc, hledá pochopení, porozumění, východisko z bolesti, hledáte odpovědi na své otázky. Zbytečně zatěžujete svou mysl, a proto nevidíte, jak jsou vaše odpovědi jednoduché. Máte je přímo před sebou. Nedokážete odolat světským lákadlům, trápí vás materiální otázky. Jste otroci peněz, otroci ve svém světě. Ano, chcete změnu, avšak vaše snaha musí vycházet z rozhodnutí a rozhodnutí musí vycházet se ze srdce, musí být pevné jako kámen. Každý z vás má pochybnosti o sobě samém. O své síle. Ano, umíte se zaměřit na to, co chcete. A mnohá materiální přání se vám podaří realizovat. Kde jsou však vaše přání týkající se pochopení života? Chcete přežít v tomto světě. Chcete najít cestu k sobě samým, ke své podstatě. A k tomuto jste vedeni. Avšak tato cesta přináší mnohé nástrahy, mnohé zkoušky, aby se čistila vaše duše. Abyste byli schopni, abyste byli hodni setkat se s jednotou, abyste dosáhli velkých výšek. Je před vámi spousta práce, lidé Země. A vy to dokážete. Nezabývejte se maličkostmi, které jsou pomíjivé. Víme, že v sobě nosíte mnohé bolesti, vaši bližní trpí, mnohé nemoci vás sužují. Často však díky tomu, že nenásledujete sami sebe, že se vzpouzíte. Budete nuceni stále přehodnocovat. Budete konfrontováni s životem a smrtí. A jakmile projdete těmito úskalími, budete schopni se osvobodit, neboť přestanete být svázáni se světem materiálním, přestanete lpět. A toto je vaše cesta. Neboť stále ještě si nedokážete mnohé odepřít. Lidé Země, není zde možnosti, jak se připravit na budoucnost. Vždy máte možnost volby a musíte se naučit přijímat zodpovědnost. Máte však také volbu přijmout věci takové, jaké jsou a neodporovat běhu světa. Nesmiřujte se ale s manipulací a chtěním ovládat druhé. Neboť ti, kteří se nevzdají svého sobectví a zloby, své nevraživosti a obviňování, octnou se sami v roli svých protivníků. To, co zasejí, také okamžitě sklidí. Ti však, kteří poklidně a pokorně kráčejí životem, budou mít v srdci klid a zbaví se tíhy a pochybností. Lidé Země, neberte vše tak vážně a žijte s lehkostí. Ještě vícekrát se vrátíte a budete muset projít zkouškou života. Záleží však na vás, zda se vrátíte s láskou či nenávistí a podle toho se také budou odvíjet vaše životy. Mějte na paměti, že upřímnost a snaha jsou vaší jedinou cestou. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.