Šťastní ve svých srdcích

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 07. 09. 2016

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 27.8.2016


Máte být svobodní, lidé Země. Zbavte se svých závislostí, dokud je čas. Jinak budete stále otroky jiných, otroky sebe samých. Nepochopíte, co je svoboda, dokud budete prožívat jakoukoli závislost. Je potřeba se osvobodit. Jen tak můžete vzlétnout. Mnohé vztahy vás svazují, pletete si lásku s majetnictvím. Před samotou dáváte raději přednost neradostnému pobývání vedle osoby, se kterou si již nemáte co říct. Nepodstupujte zbytečné oběti. Hledejte naplnění a nebojte se učinit změnu, která vás osvobodí. Lidé Země, dokud budete žít s očima zavázanýma a srdcem zavřeným, nedokážete se odpoutat a stále budete zůstávat na stejném místě, přikováni svou vlastní iluzí. Buďte jako ptáci, kteří vidí vše shora. Naučte se naslouchat sami sobě, naučte se přijmout zodpovědnost za to, jak žijete, za to, kým jste. Máte mnohé možnosti, které však nechcete vidět. V tomto čase jste stále vedeni. Jste však na křižovatce mezi dvěma světy. Svět třetí dimenze, svět iluzí, bolestí a strachů. Svět vyšší, kde jste sami pány svého života, tam, kde nemusíte překonávat překážky, neboť vše víte. Nic vás nemůže zastavit, abyste našli cestu. Pouze vy sami svými strachy a postoji. Lidé Země, mnohé možnosti budou ve vašich životech a mnohé příležitosti. Proto, abyste se osvobodili a zkvalitnili svůj život. Jsme tu s vámi a jsme šťastni za každou bytost, která dá souhlas a odpoutá se od světa materialismu. Avšak stále znovu potřebujete být přesvědčováni, stále znovu hledáte důkazy o existenci jiných bytostí, jiných světů. A i přesto, že informací je stále více, odmítáte vidět to, co je na první pohled patrné. Nastává však čas, kdy veškeré důkazy budou lidem na očích téměř denně. Je toho zde mnoho, co musí být zveřejněno, co musí být zviditelněno. Mějte v sobě víru a nepochybujte. Čím více se budete bránit životu, tím bolestnější to pro vás bude. Nakonec vás to pohltí a vy se octnete na samém dně. Přijde mnoho událostí, které vás vyvedou z míry. Neobvyklé události se budou objevovat ve sdělovacích prostředcích a vy budete nuceni uvěřit. Neboť tento stav je již neudržitelný. Takový svět, jak ho znáte, nemůže existovat dlouho. Změna je na cestě. Je však hlavně na vás, jak dlouho to potrvá. Zda pochopíte anebo budete stále spát a snažit se udržet to, co se hroutí. A toto platí nejen pro vaše životy, ale pro celý svět. Hledejte v sobě, hledejte znamení, vnímejte své pocity. Dostáváte mnoho ukazatelů, které vás mohou vést. Vždy se na chvíli zastavte a sledujte vše, co vás provází. Tak vás nic nepřekvapí. Tak budete připravení a přístupní. Tak se budete učit vidět pravdu. Buďte ve svých srdcích šťastni, lidé Země. Jen tak se budete moci postavit životním výzvám a změnit sebe, změnit váš svět. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.