Mayský sněm

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 12. 03. 2017

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 8.3.2017


Mayský sněm se rozhodl reagovat na výzvu bytostí Země. Byla uvolněna bariéra, která drží bytosti v nevědomosti. Shluk energií zamezujících prohlédnout, byl odstraněn. Byly obnoveny některé energetické zářiče. Bude též pozvednuto mnoho bytostí, které se zde zaměřovaly na vzestup. S časem půjde o změnu klimatu, kdy se vytvoří četné bouřky a otevřené větry budou bičovat určitá území. Mnohé informace stále zůstanou zkresleny, aby bylo dosaženo samostatného a svobodného projevu každé bytosti. Zkreslení, které bude nastaveno, bude nutit obrátit mysl dovnitř sebe, místo toho hledat pravdu vně. Mayský sněm neodpírá pomoc. Situace je však komplikovaná, neboť stále ještě nebylo rozhodnuto, zda budou uvolněny některé bariéry bránící okamžitému vzestupu. Vlny, které přichází na planetu, jsou vlny vysokovibrační a vibrují energií tvůrce, energií sjednocení všech úrovní bytí, kráčejících směrem do stvoření. Každý jednotlivec má však ještě mnohá závaží, která ho táhnou do opačných světů. Mayské pomoci se však dostává každému, kdo požádá. Otevřením některých portálů přijde spoustu tlaku, který se projeví jako dočasný odklon od postupu vzhůru, bude apelováno na vnitřní dočištění zátěží. Mayové však disponují zařízením, umožňujícím uzdravení na všech úrovních bytí a posunutí se do páté dimenze. Toto bude však možno užít teprve tehdy, jakmile se připojí bytosti ostatních světů. V tomto čase se vše bude stupňovat a vše povede k rozdělení světů, což se již děje u vědomí některých jednotlivců. Mayské priority však jsou být připraveni uvolnit stavidla a odstartovat přímé rozdělení a propojení s budoucí realitou. Opět se přihlásíme.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.