Mayský sněm promlouvá

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 01. 04. 2017

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 27.3.2017


Mayové budují kolem Země bariéru, neboť čas se zkracuje a toto brání dokončení vývoje ve 3D. Tím, jak Země stoupá, otevírají se nové časoprostory, kde je vše uzpůsobeno jinak, nežli v tomto 3D uskupení. Čas se promítá rychleji a snaží se sloučit tak, jak ve skutečnosti existuje, tedy do jednoho bodu. Ale toto probouzí chaos, kdy je potřeba vnější zásah tak, aby bylo umožněno dosáhnout plného dokončení vývoje a také uzavření karmických procesů duší, které jsou připraveny vzestoupit. Bariéra poslouží k prodloužení lhůty, kdy je ještě potřeba odebírat karmickou zátěž současným bytostem, které však již měly být součástí vyšších vibračních pásem. Nyní je vše opět korigováno a během letních měsíců bude tato bariéra opět odstraněna. Mayové dokáží uvolnit mnohé energetické shluky, které jsou vytvořené proto, aby bylo zamezeno vzestupu. Doba se však chýlí a stále ještě nebyly provedeny veškeré změny, které podporují přestup z jedné hladiny vědomí do druhé. Mnohé technologie byly uznány jako neúčinné a také zde dochází k určitým změnám v poli Země, což má vliv na mnohé transformační procesy. Duše na Zemi se snaží dosáhnout svého cíle, nyní však je možné změnit rozhodnutí a odstoupit od procesu změny. Je zde možnost opět se vrátit tam, kde je možné získat další zkušenosti z hrubohmotného světa. Byla poskytnuta tato možnost rozhodnutí, neboť tento proces je velice energeticky náročný. Mayský dohled nad tímto však pokračuje a brzy bude zřejmé, do jaké míry jsou bytosti této planety připraveny. Rozdělení však dosud nebylo dokončeno a bude dále podporováno vyššími silami sfér, které však musí poskytnout nejen energii, ale také mají zodpovědnost za svobodnou vůli každé duše. Od toho se poté odvíjí budoucnost a změna plánu duše, což se projeví na růstu dřívějších odchodů z této planety. Mayský sněm v této chvíli hledá cestu, jak umožnit změnu, aniž by došlo ke kolapsu nejen systému, ale i plánu duše, který stojí v popředí. Vše další bude opět v následujících sděleních. Mayský kongres končí v tomto prostoru. Buďte ve světle.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.