Mayský sněm promlouvá

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 09. 06. 2017

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 7.6.2017


Časté a skutečné působení energií je často bráno jako ovlivňování cesty duší. Ale ne. Je to pouze projev, který nadále bude ovlivňovat chování lidských bytostí. Na této planetě jsou patrné mnohé změny. Není tu ale takový klid, kterým se zdá být tato planeta. Hodiny odbíjejí a bytosti Země hledají únik před, pro ně nevhodným, zásahem energetické vlny, která projde Zemí. Každý se v té chvíli projeví jako ten, kdo prochází zdí. Bude to zeď světla, která se rozprostře kolem tohoto vesmíru. Mayové přirovnávají tuto událost k probuzení tří sluncí, kdy se změní nejen struktura planety, změní se i její nachýlení. Čas se rozprostře a světlo si najde směr, kdy odsune veškeré bariéry a projde i tam, kde mnozí doufají, že zůstanou chráněni. Každá bytost Země si musí projít tímto procesem v tomto čase. Nebude rozdílů. Oddělení zrna od plev, jak již to bylo avizováno. A proto ti, kteří čekají zázraky, budou zklamáni, protože každý svého štěstí strůjcem. A na úrovni duše rozhodnutí již padlo. Nebudete osvobozeni, tak, jak si myslíte. Budete pouze převedeni do svých časoprostorových realit, budete vtaženi tam, kam patříte. To ale neznamená zánik, neboť mnozí již směrují do vyšších světů, aniž si toho jsou vědomi. Každým dnem dojde ke sloučení dalších realit tím, jak se Země zvedá na své cestě. Toto přináší mnohé změny, pocity nekonečnosti, pocity ochromení, ale také pocity celistvosti, naplnění a nezměrného prostoru. A proto buďte v tomto světě šťastni a směrujte k Bohu. Tak, jako Mayové, kteří byli těmi, kdo tímto procesem prošel před vámi. Budete na své cestě hlídáni vašimi strážci. A v této chvíli se Mayská rada loučí a vy buďte zde, na své cestě připraveni sloužit a milovat.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.