Staňte se součástí sebe samých

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 14. 02. 2018

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 5.2.2018


Procházením věky jste se oddělili od své podstaty. Zapřeli jste sami sebe. Hleďte s úlevou na svou minulost, neboť se zbavíte pout. Sláva Boží nakonec zvítězí. Zde jste byli celé věky obelháváni, je to však cesta vaší duše, která vás povznáší. Moc a sláva Boží vám otevírá novou cestu, cestu k poznání. Bude to bolestný proces, ale bude i uzdravením. S láskou Boží milujete a s ní také umíráte. Od bolesti osvoboďte svou duši, obrňte se trpělivostí, ať se stanete celými. Spojení se nepřerušilo, přesto bude obnoveno. Slyšte hlas, který zní hlasitěji, nežli zvony. Ten hlas je hlasem duše volající o pomoc. Hlas, který žádá, aby byl vyslyšen. Slavme, neboť vyslyšen bude. Duše se uzdraví a budou povzneseny.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.