Láska je prvotní

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 26. 11. 2019

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 25.11.2019


Lidé Země, mnoho z vás očekává konec roku 19 s nadějí klidu a pohody. Tento čas však také povede k zamýšlení a rekapitulaci. Je zde silné působení různých astrologických vlivů a je potřeba, aby to, co se opět vrací ke zpracování, bylo přijato a s láskou propuštěno. Budete opět přemýšlet a probírat sami v sobě, tak jako vždy, když máte pocit, že staré odchází a nové nastává. A skutečně je to tak. To, co přichází do vašich životů, je nový způsob života, nové vztahy, ale také změny ve společnosti. Mnoho z toho, co je na cestě, vás překvapí. Probudí se mnohé strachy, které musí být přetransformovány. Probudí se pocity bojovnosti a agrese. I toto bude muset být změněno, neboť staré způsoby jednání a řešení již neobstojí. Změny na všech úrovních přichází. Mohou být bolestné pro ty, kteří nepochopí. Anebo povznášející a povzbudivé pro ty, kteří na ně čekají. Mnoho z těchto změn vás osvobodí od svazujících názorů, pomohou ozdravit vaše duše. Toto je život. Proto není potřeba cítit smutek, ale je potřeba se radovat. I přesto, že mnohá ega se bojí toho, co neznají, brání se a vzpírají. V souladu se srdcem se však vytvoří rovnováha a dojde k absorbci odporu a projevení lásky. Láska je prvotní, láska je uzdravení. Lidé Země, vyprovázejte s láskou své bližní, pokud se jejich duše rozhodne odejít. Také respektujte rozhodnutí ostatních jako jejich svobodnou vůli a stůjte si za tím, kdo jste vy sami. Ve chvílích ticha se vracejte k sobě domů, ke své duši. To vás ochrání od mnohých emotivních jednání. Mějte na paměti, že jsme s vámi a pomáháme vám na vaší cestě. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.