Poselství příštích časů

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 03. 12. 2019

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 2.12.2019


Člověk jako bytost trojrozměrná se stále učí skrze prožívání osudových událostí, které si však sám stvořil. Brání se změnám, neboť jeho ego cítí, že ztratí své domnělé jistoty. Ale právě změny vedou do napravení situací, přináší ty správné příležitosti pro to, aby bylo dosaženo větší čistoty a oproštění se od lpění, vedou k uzdravení. Mnozí hledají řešení na nesprávných místech. Nenapadá je, že pokud by vyřešili sami sebe, vyřešilo by se jako zázrakem vše okolo. Zaměření se do nitra je cestou člověka. Přehazování zodpovědnosti na jiné, jen často zvětšuje pocity frustrace. Člověk si není vědom, pokud nehledá uvnitř. Vědomý si toho, kým je a co nabízí. Pokud by byl, pak by dokázal pozitivně změnit život sám sobě. Obrácení se ke své duši, ke své božské podstatě však dokáže vyléčit ze dne na den. Proto tím prvním, co je potřeba učinit ve chvíli, kdy člověk prožívá své nejtěžší emoce, je obrátit se ke své duši, ke svému vnitřnímu vedení. Mnozí však tímto pohrdají. Nechtějí uvěřit, že jsou ti mocní. Nemohou proto uvěřit ve svou sílu. Na prvním místě musí být láska ke své duši, k sobě samému. Člověk si však ve svém životě lásku plete se závislostí. Mnohdy se bojí uvěřit. Jenomže tím sám sobě klade překážky, brzdí svůj vývoj. Člověče, staň se vědomým a dívej se tam, kde ostatní zavírají oči. Následuj hlas své duše a věř své duši. Neboť ta ví, co činí. Zná směr tvé cesty, zná tvá tajná přání a zná tvé prohřešky. Miluj svou duši, miluj sám sebe. To je poselství příštích časů. Jak vidíš, je to zcela jednoduché. Nejsou zde žádné háčky, není tu žádné tajemství. Na prvním místě je tvá duše, na prvním místě jsi ty. Jakmile se takto začneš projevovat, rozzáří se vše kolem tebe jako vánoční stromeček, který je symbolem tvých vánoc. A pak také prozáříš životy tvých bližních. Miluj, to je vše, co můžeš učinit jak pro sebe, tak pro druhé.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.