Vezměte si svou sílu zpět

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 17. 08. 2021

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 13.8.2021


Propusťte všechny své strachy lidé Země. Není nic, co by vám ubližovalo více. Strachy nabourávají vaši víru. Víru ve vaši cestu a zejména víru v sebe sama. Učte se toto přijímat, avšak nebuďte v jejich vleku. Potom začne narůstat vaše odvaha a vaše láska k sobě samým. Zvýší se vaše odhodlanost stát si za sebou samými. Tento čas lidé Země, je pro vás volbou cest. Cest, které vás povedou do nových životů. Každá změna však přináší mnohé emoce. V bodě zrodu, kdy si procházíte porodními bolestmi, se cítíte slabí a frustrovaní, neboť máte pocit, že nedokážete změnit chod událostí. Avšak i v této chvíli je potřeba věřit a rozvíjet takové stránky života jako je odpovědnost, důvěra, přijímání, víra a láska. Musíte být rozhodní a hledat nejlepší možná řešení. Nezůstávejte uzavření ve svých imaginárních světech, i když vám mnohdy přináší domnělé jistoty. Vyjděte ze svých opevnění a ukažte sobě samým, že vám stojí za to žít pro sebe, pro vaše rodiny, pro lepší svět. Neboť to je svět vaší budoucnosti. Můžete ovlivnit mnohé věci, i když je ve vás posilována myšlenka, že to tak není. Každý z vás má v sobě sílu, která dokáže zcela transformovat. A představte si, kolik energie vznikne spojením vás všech, lidé Země. Celá historie ukazuje na to, jak do vás byly záměrně vkládány programy slabosti, podřízenosti, nedůvěry v sebe a programy strachů. Negativní programy, které vás zbavují síly. Je čas, kdy je potřeba toto prohlédnout a vzít si svou sílu zpět. Programy ega se dají rozpustit, první cestou k úspěchu je, se k tomuto rozhodnout. A i když jsou to vnitřní nastavení, která jste přebírali dlouhé věky a jsou ve vás pevně zakořeněné, je tu možnost s nimi pracovat a projít změnou. Lidé Země, dějí se mnohé události a ty na nejvyšších úrovních vám jsou skryté. Přesto mají velký vliv na planetu, i na vás, jako její obyvatele. Také se dějí věci za oponou, události, které byly naplánovány a tyto plány se opravdu uskutečňují. Musíte pochopit, že pokud se máte změnit, je potřeba podnětu, který tuto změnu rozjede. A tím je to, co se děje nyní. Změna vědomí se uskutečňuje většinou právě negativním prožitkem. Jinak by se spící neprobudili. Události nabírají spád. To, co prožíváte celosvětově, neodejde ze dne na den. Vše závisí na vás lidech. Vše, co prožíváte, jste si stvořili, a proto také to právě vy můžete změnit. Tou největší silou a hybatelem všeho, je změna vědomí vás všech, lidé Země. Polarizace je příliš veliká, propast se rozevírá a hrozí kolaps, roztržení. Toto se děje i ve světě nehmotném. Hroutí se reality, odtrhávají se, formují se nové. Svůj k svému, jak jistě víte, a proto také vibrace k vibraci. A to nízké je tak těžké, že to musí odpadnout. Nemohou v jednom místě fungovat vibračně rozdílní. A proto se vše přeskupuje. A vy jste toho součástí, lidé Země. Vaše cesta se skládá tím, jak reagujete na výzvy života. Konejte tak s láskou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.