Je čas změnit způsob vnímání sebe samých

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 01. 04. 2022

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 31.3.2022


V tomto světě se změní do budoucna vše, co znáte pod pojmem společnost, život, vztahy. Mnozí se odpoutají od témat, která jim nejsou vlastní a zaměří se více na téma smyslu života jako takového. Život je tu přítomen celé věky a nejen v této realitě. Ale i mnohé další světy oplývají rozmanitostí života. Světy se vyvíjejí a mění se, vznikají a zanikají. Koloběh, který vychází ze zrození a smrti, z puzení k návratu zpět do Zdroje. Každá podstata zachovává energii celku. Osudy člověka však jsou splétány jeho vlastními činy a jejich narovnání pak může trvat mnohé životy. V tomto čase se však člověk rozvíjí daleko rychlejším tempem. Je zde výrazný růst. Také ale výrazný pokles. Každému, co jeho jest. Doba, kdy lidské bytosti touží daleko více po svobodě, kdy se prohlubuje jejich individualita, kdy je posilováno jejich Já. Čas transformace, kde je obsaženo vše. Veškeré emoce, myšlenky, veškeré činy. Láska přináší pochopení a spojení, strach pak nese omezení a nesoulad do všeho, co lidské bytosti konají. Proto je neustále zdůrazňována potřeba, aby se každá bytost napojovala především sama na sebe a nespoléhala na druhé. Každý má svou vlastní cestu a cesta jednoho může toho druhého přivést do zmatení. Vy všichni, lidé Země, si potřebujete neustále připomínat své priority. Být si vědomí toho, co vám přináší růst a toho, co vás obírá o energii. Veškeré informace obsahují pravdy i nepravdy. A vy nesmíte slepě věřit, neboť vás to uvádí do chaosu. Stále znovu a znovu se potřebujete o pravdě přesvědčovat. Málo z vás se však snaží skutečnou pravdu nalézt, neboť je zde podvědomá obava z toho, co byste se mohli dozvědět. Strachy mnohdy nutí člověka konat v rozporu s duší. Duše však ví. Ví, že je nesmrtelná. Je čas, abyste změnili přístup k sobě samým, způsob vnímání sebe samých. Učte se na sebe dívat z pohledu vyššího. Vaše prožitky pak ve vás posílí víru. Transformační doba převrací vše, co jste dosud považovali za stabilní. A toto je teprve začátek. Musíte se pohnout a zároveň nalézt opěrný bod. Ne však vně, nýbrž v sobě. Dokud toto nepochopíte, budete jako strom zmítaný ve větru. Nezapomínejte se rozhlížet kolem sebe, abyste viděli, co se děje, jak žijete a jaké jsou vaše životy. Jste spokojení? Člověk potřebuje stimulaci, aby dokázal pohnout horou. Ty stimuly jsou tu. Každý den. A další přijdou. Kolik jich ještě potřebujete, abyste procitli? Víme, prožíváte mnohé těžkosti, jde tu však o vaši budoucnost. Proto nyní napněte své síly, abyste této budoucnosti položili pevné základy. Obětujte pohodlí, strach pak přeměňte v nezdolnou sílu ducha a buďte těmi, kdo změní osud tohoto světa. Ostatně proto jste sem také přišli. Jste již tak blízko, abyste mohli zvítězit. Přesto tak daleko, neboť mezi výhrou a prohrou leží vaše rozhodnutí. Nejste sami. Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte další Já, procházející tímto světem. Všichni jste jedním a všichni jste tu pro tento čas. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.