Čas péče o sebe samé

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 04. 2022

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 10.4.2022


Lidská duše si prochází mnohými zkušenostmi. To proto, aby sama sebe posílila, proto, aby duch zažil sám sebe v rozličných situacích, aby rozpoznal pozitivitu skrze negativitu, aby se poučil a aby prošel celým stvořením, neboť tak je to dáno. Čas duchu napomáhá orientovat se ve svých prožitcích a zkušenostech a duše dokáží posunout sebe samé skrze časové prožitky a díky inkarnacím měnit mnohé své chyby a poklesky. Člověk pak nachází v sobě samém odpovědi na otázky, které v minulosti nenašel. I tento čas přináší zodpovězení mnohých otázek. Někteří jsou již na odpovědi připraveni, mnozí ještě své odpovědi hledají. Jedni kráčí cestou vyšlapanou druhými, aby dokázali pochopit to, co již bylo rozkryto těmi před nimi. Tak pracují duše, které přišly hrát roli učitelů, vůdců, úlohu těch, kteří pomáhají ostatním v jejich růstu, kteří stojí po jejich boku v čase tápání a zmatení. Zkušeností a prožíváním se však iluze postupně rozplývá a mnohé duše prozřou a naleznou svůj směr. Toto se děje zejména v časech, které jsou extrémně náročné, a tento čas je jedním z nich. Je tu ještě mnoho skrytého, čas přinese osvětlení mnohých problémů a objeví se problémy nové. Jakoby se změnilo společenské prostředí, vnímání lidí se ještě výrazně změní. Společnost začne být ještě více nespokojená, neboť jistoty v životě lidí mizí. Je tu však příležitost k tomu, osvobodit se od závislosti na materii a obrátit se více ke svému duchu, sladit vše do rovnováhy. Změnou způsobu vnímání pak postupně dojde k proměně celé společnosti. V zajetí obav lidé nejsou schopni plně vychutnávat svůj život. Pociťují mnohá omezení, díky kterým obracejí pozornost na nedostatky, což posiluje jejich strachy a obavy a odvádí je od víry. Přesto je tento čas velmi transformační a změna energie je cítit v každém záblesku naděje, která se šíří jako lavina. Naděje v lepší a spokojenější život, naděje v posílení cesty jednotlivce, v lásku, která zcela naplní srdce. Tento čas přináší mnohé emoce, avšak lidé jsou příjemněji naladěni. Potřebují cítit podporu a radost, která jim může pomoci překlenout čas nepohody. Uzrává vnitřní uvědomění si mnohých souvislostí, které dříve byly skryty. Skládají se mnohé skládanky, které konečně ukáží mnohé situace takové, jaké opravdu jsou. Je potřeba trpělivost, neboť některé události ještě nejsou zcela rozkryté, ještě se lidé dozví mnoho informací, které je ohromí. Avšak již se nenechají ukolébat natolik, jako dříve. Lidé jsou již silnější, jsou připraveni, aby dosáhli pokroku, aby se zaměřili na svůj růst. Mnoho bytostí bude převedeno na stranu dobra a tato strana posílí. V souvislosti s tím dojde k ukončení sporů, které nyní ohrožují svět. Dojde také k naplnění některých proroctví a voda může spláchnout místa, která se nachází již dlouhý čas v místech s negativními projevy energií. Přesto vše je toto pozitivní a radostný čas. Jakoby probouzející příroda dodala všem lehkost a chuť do života. Chuť realizovat své nové cesty a chuť posunout se v mnohých oblastech lidských životů. Je to čas mnohých přesunů z jednoho místa na druhé, také od jednoho k druhému, z kontinentu na kontinent. Migrace, která přinese mnohé proměny světa. Čas odpouštění sobě i ostatním. Neboť nikdo není bez viny. A proto je potřeba pečovat o sebe samé, pečovat o své bližní a zejména pečovat o lásku, která jediná je prostředkem k odpuštění a tím smývá mnohé pochybnosti o sobě samých, které zbytečně zatěžují ducha. Neboť život člověka je krátký, křehký a zároveň velmi povznášející, pokud je na něj hleděno z pohledu vyššího. Dosáhněte těch nejvyšších met ve svých životech a buďte stále na cestě, která vede vzhůru. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.