Člověk je na cestě k sobě samému

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 16. 05. 2022

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 11.5.2022


Člověk se nachází v rozhodujícím období nejen pro jeho vývoj, nýbrž pro vývoj celé planety. Musí projít zkouškami a musí postoupit, aby postupně nalezl sebe samého, aby pochopil podstatu toho, proč se nachází tam, kde se nachází a zejména to, proč podniká tuto náročnou cestu. Duše je na cestě dobrodružství, člověk je na cestě k sobě samému, na cestě ke své duši. Současnost přeje velmi rychlému probuzení skrze rozličné prožitky. Čas se bude stále ohýbat tak, aby bylo možné naučit se co nejvíce, neboť je potřeba mnohých duší, aby lidstvo bylo pozvednuto. Procházíte si obdobím nepokojů. Tyto nepokoje a neklid vyzařují i z vás samých. Ztratili jste smysl, ztratili jste jistoty, mizí vaše iluze a zejména ztráta iluzí je brána egem velice nelibě. Musí dojít k úspěšnému odtržení od minulosti. A toto je velice bolestné, neboť máte pocit, jakoby vám bylo odebráno něco velmi důležitého. Něco, co tu bylo dlouhé věky. A také že ano. Vy se však musíte zaměřit na současnost, na to, co žijete nyní. Procházíte mnohými fázemi růstu. Probuzení skrze bolest, pochopení, přijetí, prozření, odpoutání se. Nakonec to jediné, co vám bude zbývat, budete vy sami. Pak pochopíte, že jste se dlouhé věky honili za přeludy, za něčím, co nemělo pevný základ a vlastně ani význam. Přesto však jste si vším museli projít, abyste došli do tohoto bodu, kdy již víte, že vše sloužilo k vašemu obohacení. Jste nuceni probouzet vaši vnitřní sílu a věřit jí. Věřit sobě samým. Spoléhat se na sebe samé. Můžete mít přátele, můžete žít v párech. Ale vždy tu budou dva celiství jedinci, které bude spojovat vzájemná úcta a láska. Možná cítíte, jakoby se některé věci zklidnily, situace kolem vás není tolik napjatá. Avšak toto je pouze dočasné. Spoustu kousků musí zapadnout do skládanky, aby se ukázal celý obraz a další kus cesty, která je před vámi. Mnoho se toho bude muset změnit a některé změny se vás dotknou velmi silně. Důležité však je, abyste nepropadali panice a skepsi. Tento čas musel přijít. Praská pouto, které svazuje současný svět tak, jak ho znáte. A to se děje mnohými menšími nárazy. Je však na cestě další náraz, který vás však opět přivede blíže k sobě samým. Toto zde není řečeno proto, abyste posilovali své strachy. Právě naopak. Proto, abyste posílili svou víru. Nemůžete zabránit změnám. Můžete si však vybrat, jak na mnohé budete reagovat a jak se budete cítit. A po vás se chce v určitých chvílích zastavit, ztlumit rozum a zesílit své srdce, tedy své vlastní cítění. Neboť jste vedeni a vaše duše vám často posílají mnohá upozornění, nežli je konečně vyslyšíte. Tento proud bouřlivé energie nelze zastavit. Bouře jsou častější v tomto čase. Ale po nich se vzduch zas pročistí a krásně ovoní. A to je život. Vnímat jeho krásy a nezapomínat pozorovat vše kolem sebe. Zůstávat v sobě samých, pak se vás nedotkne nic z venku. Hledáte nové cesty, ale mnozí se chcete stáhnout do svých vlastních ulit a přežít. Ale tady není co přežívat, tady je potřeba žít ten skutečný život, naplněný nadějí a prostoupený láskou. Jedině tak dokážete projít. A my půjdeme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.