Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 09. 12. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Václav Klaus:
Náš úkol byl ne zajistit každému štěstí a bohatství, náš úkol byl změnit politický, ekonomický, sociální systém z komunismu v něco docela jiného a to se stoprocentně podařilo. Kdyby byli všichni se vším spokojeni, tak svět končí, protože by nebyla sebemenší motivace něco dělat.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2803x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2718x)
Mayská rada
(14. 02. 2017, 2557x)
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2436x)
Být otevření
(16. 01. 2017, 2385x)
Jsme bytostmi Země
(01. 02. 2017, 2316x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Informace

* Inteligentní vesmír, pohádka pro dospělé.


Jan Koňas - Informace - 06. 02. 2005 (5581 přečtení)

Od našeho čtenáře Jan Koňase jsme dostali následující materiál, který předkládáme k diskusi.

Povím vám, jak lidé ve vesmíru fungují v naší teorii informačních bodů:
Nejdříve si ale musíme říci, co takový informační bod je, musíme se přenést do virtuálního světa mysli, kde ve svém vědomí můžeme vytvořit kdekoliv ve známém i neznámém prostoru něco, co je stejně veliké jako nic. To nic se jmenuje informační bod, místo, odkud začínáme vnímat, ale i tvořit myšlenku, která je vlastně takovou soustavou různě uspořádaných informačních bodů. Myšlenky už umíme šířit zvukem a dalšími prostředky do svého okolí i za ně, do prostoru vesmíru. Co dělají ve vesmíru, v lidské mysli i v „atomu“, o tom je tahle pohádka. O tom, jak prána, éter, elektromagnetická a gravitační energie - nebo také Vědomí či Bůh mohli postupovat k uvědomění si sebe prostřednictvím člověka jako samořiditelného termodynamického systému. Je možné, že leccos je jinak než nám tvrdí věda. Mikro a makro svět spojuje dnes věda pomocí „teorie superstrun“, symbolizuje tak, že hudba byla vždy pojítkem také mezi rozumem a citem. Rozum má svůj univerzální jazyk symbolů – matematiku, a cit má také svůj – mateřštinu. Matematika se realizuje ve fyzice, etnický jazyk ve filosofii. Sjednocení fyziky a filosofie může předcházet sjednocení matematiky a některého etnického jazyka. Jak? Pomocí pojmů/symbolů, sjednocujících jedním slovem celou jejich činnost, pomocí slova počet a slov smysl sdělení. Pak lze místo matematických rovnic jako důkaz přijmout i množinu logických závěrů, které mají svou vzájemnou vazbu/přitažlivost.
Nakonec jde jen o vytvoření věrohodného příběhu, který vysvětlí vztahy mezi hmotou a vědomím v souladu se světem, ve kterém si každou větu můžeme ověřit.  Je to svět skutečné i virtuální, polohmotné elektronické reality, obě dnes modelují svět vědy, filosofie i života.
První otázky zní: Kde se vzala energie myšlení a cítění, která nás přivedla až do současného světa? Naučila se hmota myslet a cítit ? A nebo hmota vzniká pomocí rozumu a citu?
Už třetí otázka napovídá směr, odkud je třeba začít, opustit model „chytré hmoty“ a začít od myšlenek. Posuneme vědomí až tam, kde nic není, za vesmír. Tam může sídlit inteligentní entita, kterou známe ve dvojí podobě, jako Boha - nebo jako nějakou energii. Dali jsme jí kdysi jméno prána, dnes její děti nazýváme elektromagnetizmem a gravitací – nebo módně – energií tachyonu. Magnetizmus můžeme pochopit jako dvě směrově protikladné síly přitažlivosti, elektřinu jako dceřinou sílu k té, která pohání i naše vědomí. Nemusíme pochopit vše, jen můžeme -  když přijde náš čas a budeme chtít.
Věda i filosofie dnes žijí ve světě, který už pro většinu populace není pochopitelný. Etnický jazyk je tím prvním nástrojem, s jeho pomocí se učíme vše chápat. Společným jmenovatelem pro vznik nové podoby života je úsilí člověka, nějaké energie, která má svůj zdroj v mysli.  A tady „pohádka“ pro dospělé začíná.
---------------------
Když ve svojí mysli vytvořím myšlenku, je naplněna obvykle základní lidskou otázkou PROČ?
1. Vezměme toto „proč?“ za informační bod, obsahující neznámou hodnotu informační, ale i hmotné energie.
2. Zkusme všechny tyto informační body rozmístit do hmoty mozků  a hmotného vesmíru na jedné straně a do myšlenek a citů na druhé straně – to vše kontaktně v prostředí časoprostoru celého vesmíru, nezávisle na hmotnosti tak, aby vznikl informační prostor o stejné hustotě informačních bodů.
3. Hmotné informační body označme jejich „atomovými/protonovými“ čísly, nehmotné jsme označili čtyřmi písmeny a otazníkem, pěti prvky.
Víme, že měřitelnost hmotnosti (gravitačního potenciálu) myšlenek i vesmírného vakua je mizivá, zkusme tedy dokázat, že jejich informační energie bude velká.
Tuto tezi lze doložit reakcí atomu uranu a vodíku na proud elektronů. Při srovnání informační hodnoty uranu a vodíku v jejich atomových číslech – a hmotného efektu uranové a vodíkové bomby dojdeme k závěru, že menší atomové číslo vodíku představuje menší efekt v informační oblasti, ale větší efekt ve hmotné oblasti – to v případě, že dokážeme prolomit jeho informační barieru v pochopení, popř. rozbití jeho struktury. Lze  předpokládat, že s klesající informační hodnotou číslic stoupá  hodnota informační bariery, bránící výslednému efektu ve hmotném prostoru. Barierou je neschopnost vědomí vstřebat novou myšlenku.
Matematika informační hodnotu číslic historicky odvodila od hmotnosti a okamžité hodnoty času, proto předpokládá shodu energie symbolu informace se shodou energie symbolu hmotnosti. Etnický jazyk odvodil informační hodnotu písmen od rezonance zvuku v hmotném prostředí a opačné a průběhové hodnoty času. Symbolika písmen vychází z následku vložené energie, z opačného směru pohybu v čase.
Věda předpokládá, že nulová hmotnost má za následek nulovou hmotnou energii. Tento předpoklad je platný v uzavřeném prostředí symbolu hmotné energie, tvrdím, že je neplatný v uzavřeném informačním prostředí symbolu informační energie. Důkaz, že nulová hmotná energie se rovná maximu informační energie lze odvodit z opakujících se vztahů v množinách, z fraktálů. Důkazním prostředkem je model a definice tzv. „obvyklé logické věty“ spolu s principem zobecnění a principem nekauzálních souvislostí – synchronicit. Výsledkem  je nalezení  jiné struktury fraktálního obrazu prostředí.
Příklad: co je to vlastně informační bariera v oblasti smyslu sdělení?
Jak dlouho vám trvá hledání synchronicity k významu slova RADIOAKTIVITA? Prosím, přestaňte číst a zkuste najít opačný význam tohoto slova, ale tak, aby mělo i podobný účinek, někdy léčivý, jindy zhoubný. Jediné, co můžete použít navíc je mezera mezi slovy, tím dostanete dva prvky. (nápověda: dva prvky tvoří fraktál, který se ve vyjádření  synrochonicity opakuje symetricky, celkem osmkrát). Vezměte stopky a změřte čas své informační bariery ve vnímání OPAČNÉHO smyslu, ale se stejným či podobným efektem. Děkuji, čas pod jednu sekundu je pro Čecha slušný, ostatní skoro nemají šanci.
Ale zpět k naší pohádce:
Dejme tomu, že počet nul za desetinou čárkou k číslici váhy atomu vodíku je značný. Nuly v tomto případě představují časové informační bariery, které má zkoumání hmotnosti vodíku za sebou nebo ještě před sebou. Nulu můžeme vyjádřit také slovem „nic“, třemi prvky Fraktál tří prvků najdeme v nule pomocí symetrie přímky, rozvinutím nuly. Střed přímky je jedním prvkem a dva rozměry okolí dají součtem trojku. Zároveň může symetrie mít dva efekty, dostředivý a odstředivý. Podívejme se tímto způsobem na možnou symetrii informačních systémů čísel a písmen v zápisu rychlosti světla. Vytvořme informační barieru mezi číslicí a pěti nulami. Prolomením je vnímání nuly jako písmene ó. (Apropó, našel se ještě někdo, kdo nenašel synchronicitu ke slovu „radioaktivita? Pokud je někdo takový, může oslovit rozhlasové vysílání stanice Praha, v pořadu „O nás bez nás“, který se připravuje - tam to vědí. Také přátelé z klubu www.sysifos.cz. problematiku ovládají)
Obecná informační hodnota rychlosti světla je dána trojkou a pěti nulami. Část této informace můžeme uchopit druhým pojmovým systémem, ovál je symbolem zvuku písmene ó.  Tím do hry dostáváme pojmový systém, historicky odvozený ze zvuku. Odtud už není daleko ke zjištění, že pět nul či písmen ó může korespondovat s pěti známými kategoriemi zvuku (výška, délka, síla, barva a rytmus), kultivovaného historicky do oblasti hudby. Současně svým způsobem potvrzuje informační hodnotu pěti prvků informačního bodu pro nehmotný prostor (P,R,O,Č,?), vycházejících ze zvukového informačního systému českého jazyka. Trojka na počátku informace o rychlosti světla může označovat tři rozměry hmotného prostoru. Může jít o shodu okolností, proto je zapotřebí pro hudbu sfér (= informačních vrstev) hledat mimo symbol oválu další společné jmenovatele. Bude-li těchto jmenovatelů dostatek ve smyslu a vztazích fraktálů tzv. „obvyklé logické věty“ (viz dále) – můžeme teorii a praxi informačních bodů považovat za prokázanou.
Další otázky zní, proč bychom měli tyto jmenovatele hledat? Jak může souviset celek struny ze superstrunové teorie s hudbou a zvukovým informačním systémem písmen? Co spojuje oba pojmové informační systémy? Lze ve slovech a písmenech vůbec najít jiný systém než pravidla gramatiky?  Stačí pro popis a funkci vědomí v hmotném i nehmotném prostoru nástroj matematiky, uzavřené do sedmi axiomů? Jak zní možný osmý axiom, spojující matematiku s filosofií? (viz http://www.karao.cz/ops/texty/axiom_nuly_3.php )
Klíčovým společným jmenovatelem je užívání OBVYKLÉ LOGICKÉ VĚTY. Matematika i gramatika většiny jazyků používá k vyjádření myšlenky pět prvků. (1 + 1 = 2,… E = m . c2, ….Babička nese domů zralá jablka, …Smysl sdělení tvoří pět prvků…).
To jsou množiny, kde soubor prvků dává jinou, kvalitnější informaci než prvky samotné, přičemž v jazyce matematiky má sdělení širší/odstředivou platnost a v etnickém jazyce se platnost sdělení zužuje. To, že množina prvků obvyklé logické věty v etnickém jazyce má opačný SMĚR platnosti než věta matematická – to naznačuje, že logika matematického typu není vhodná pro užití v etnickém jazyce, zde je vhodné vytvořit tzv. „skupinovou logiku“, takovou, která zpravidla pěti prvky zajistí jednotu sdělení (vzájemnou přitažlivost) v jednom časovém intervalu. To sice zvuk umí pomocí tónů, hudba je mezníkem i společným jmenovatelem rozumu a citu. Slovo „cit“ má i s nulou společný fraktál, také má tři základní polohy, podobně jako hmotný prostor tři rozměry. Mezi láskou a nenávistí je lhostejnost.
Vezměme symboly, dvojku pro fraktál binarity vnímání a myšlení a trojku pro fraktál hmotného rozměru. Když spojíme oba do fraktálu pětky který platí pro kategorie zvuku, dostaneme vnitřní vztah tří podstatných prvků z pěti nezbytných, tak zní definice tzv. „obvyklé logické věty“. (Sedm prvků této věty je také počtem základních tónů hudební stupnice). Oktáva je zároveň třetí mocninou nehmotného binárního prostoru vnímání a myšlení, fraktálu dvojky, oktávu vyjadřuje číslice osm.  Třetí mocnina fraktálu trojky představuje model informační bariery vnímání. K řešení je nutno najít společného jmenovatele, kterým je původní fraktál dvojky, ale v podobě mocniny. Druhá mocnina trojky hmotného prostoru v devítce představuje už sama fraktál fraktálu, součet násobků devítky je vždy devět. Zde končí schopnosti matematiky, potažmo rozumu. Sílu hmotného světa ale určuje jeho duchovní úroveň. Tu představuje čeleď fraktálů fraktálovitých. Získáme ji dvěma postupnými kroky, určíme střed symetrie mezi třemi typy fraktálů (dvojkou, trojkou a pětkou), a tento fraktál trojky použijeme v protisměru, odečteme jej od součtu všech tří fraktálů. Dostaneme sedmičku. Sedmička je také na konci třetí mocniny trojky. Prostým součtem (použitím původního směru) dvojky a sedmičky dostaneme opět devítku, vytvoříme uzavřenou kruhovou strukturu fraktálu trojky. Konec pohádky.
PS(t). V textu klubu sysifos od L. Pekárka se objevuje „bezrozměrné číslo“. Pohledem skupinové fraktální logiky dvojí rovnováhy toto číslo určuje: prvními pěti prvky metodu poznávání (dvě nuly a tři jedničky), dvojím součtem druhé pětice prvků rovnováhu hmotného a duchovního prostoru (59652= 27= 9), a jedním součtem poslední trojice získáme hodnotu zdroje – binarity vnímání a myšlení ve třetí mocnině dvojky (188=8).
Hodnota čísla je: 1,001159652188. Děkuji panu Pekárkovi za včasnou nápovědu.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 3,67 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 27 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!