Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 21. 10. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Barnes:
Nejsou všichni liberálové lichváři, ale zkuste se ptát, čím to, že všichni lichváři jsou liberálové.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2859x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2796x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2785x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2454x)
Mayský sněm promlouvá
(15. 11. 2017, 2412x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Démon ega - Tisícihlavá hydra


Jiřina Miltech - Duchovno - 12. 06. 2008 (3557 přečtení)

Měla jsem velmi obsáhlý a obsažný telefonát. Zase někdo nemohl spát a nebo nechtěl usnout. Rozebírali jsme, jak fungujeme jako lidské bytosti. Krásně jsme to rozebrali z hlediska energetiky – napracovávání a zákonitostí zvyšování duchovních vibrací i  z hlediska víry. Nejlíp se mi dařilo vše chápat z pohledu Cesty moudrosti skrze fyzickou zkušenost.


Před 10 lety jsem spolupracovala s Hnutím pro vědomí Krišny. Zde se mi dostalo základního klasického, protože věky ověřeného, vzdělání. Co nebo kdo je Bůh, Jak vypadá hinduistická duchovní hierarchie. Co je karma, co je jóga, co je reinkarnace a podobně. Védská filozofie je velmi obsáhlá. Védy obsahují vědění minulé, přítomné i budoucí. Kdo si dá tu práci, najde zde vše. Je jen třeba zvolit patřičný přístup.

Vybavila se mi stať, kde se hovoří o tom, co tvoří lidskou bytost. V prvé řadě je to fyzické tělo a jeho 5 hmotných smyslů. Ty slouží k uspokojení ega. Za egem je mysl, jejíž vlastností je neustále být činná. Za myslí je inteligence a teprve za inteligencí je naše duše.

Jak stojí ve védách, je naším úkolem žít tak, abychom zaměstnali své smysly ve službě Bohu a druhým lidem, to je jejich účelem. Tím také změníme své ego, jež nás už nebude tolik ovládat na fyzické úrovni. I naše mysl bude zaměstnaná službou druhým a nebude tak těkat. Dostaneme se do stavu nepřetržité meditace, protože vytvoříme mezimyšlenkový prostor, kterým k nám může neustále promlouvat naše vyšší vedení. Naše inteligence se měří podle toho, jak a nakolik jsme schopni se v této službě zaměstnat. Harekrišnovci zastávají názor, že skutečná inteligence je míra vědomí Boha. Jak ho známe a jak ho přijímáme. Až toto vše zvládneme, dostává se ke slovu naše duše, její potřeby: to, proč jsme na tento svět přišli. Úkol naší duše v tomto vtělení. Ve všech vírách a náboženstvích je všechno o pokoře.

V Cestě moudrosti skrze fyzickou zkušenost (tzn. život na fyzické úrovni) – tím myslím pochopení souvislostí a souvztažností všech dějů a událostí, cítím skutečný význam našeho bytí tady a teď. Je to ona transformace skrze vědomé pochopení. To je možné jedině neustálým kreativním – tvořivým přístupem k našemu životu, ke všemu co prožíváme, s čím a s kým se v životě setkáváme. A to za neustálé přítomnosti pokory k sobě samému. Protože stále platí, pokud pokoru, ve smyslu úcty – neobrátíme k sobě samému, nejsme jí upřímně schopni ani ke komukoliv jinému. Platí zde ono prozaické: kdo nemá rád sebe, nemá rád nikoho. Jde o to vážit si možnosti žít tady a teď, tedy své nynější inkarnace.

Plně souhlasím s harekrišnovci, že každý z nás je tu sám za sebe. Dodávám, že nikdo a nic za nás neudělá práci na nás. My musíme pochopit. Pochopení druhých je fajn, ale to nám zvýšení vibrací nezprostředkuje. Příklad druhého člověka je dobrý. Ale jeho moudrost nikdy nemůže být naší moudrostí. Každý jsme jiný. Cesta každého z nás je specifická. Prožíváme jiné situace. Naše moudrost je odlišná, neopakovatelná. Nenahraditelná. Ta je naším příspěvkem k moudrosti Veškerenstva.

No a k čemu jsme v našem nočním telefonním rozhovoru došli?

Teprve až se nesměle dotkneme „posledního, zasutého“ někde v koutečku, článku naší bytosti – naší duše, plně a do všech důsledků pochopíme, jaký význam má naše bytí na fyzické úrovni. Teprve tehdy oceníme naše fyzické bytí, jeho význam na náš duchovní rozvoj. Do této doby naše moudrost nebyla úplná, protože ji neakceptovala na vědomé úrovni celá naše bytost.

Docela mně zajímalo, proč takováto složitá filozofická dišputace před spaním. Pokud nevím, zeptám se. A jak jinak, než směrem vzhůru ke svým průvodcům z vyšších rovin bytí. Odpověď přišla. Jak jinak než  ve snu, v podobenství.

Jsem doma a věnuji se pečení. Myslím na samé dobré věci. Když mám napečeno, vyrážím mezi lidi. Vidím sebe a mnoho dalších, jak rozdávají chutné sušenky. Někomu chutnají ty, jinému tamty. Přijímají všichni podle své chuti.

Pak vidím nestvůru podobnou hydře z antické mytologie. Podobá se krakatici, ale pracuje všude v prostoru. Plivá jed a šíří kolem sebe otravu.

Planeta Země je tvořená láskou, tj. dobrem. Takže jsme dokázali za pomocí jejího hlavního elementála hydru porazit.

Pak vidím hydru poraženou. Táhneme ji silnou lodí. Je bezvládná. Každou hlavu má zakončenou zobákem, ze kterého vytéká jed a jedovaté výpary. I když mrtvá, přesto ještě škodí. Ještě se jí bojíme a máme z ní obavu.

Celý náš životy i ty předcházející, nás měly připravit na nynější situaci. Měli jsme pochopit, že démon ega – velmi důležitý učební program, který nás žene kupředu, dokud nepochopíme, že není démonem, ale výukovým programem. Přivede nás v konečné fázi k pochopení, že už ho nepotřebujeme. V tom okamžiku jako démon končí a zůstává pouze moudrost tímto pochopením získaná.

Nepotřebujeme již negativní program, abychom pochopili pozitivní, to dobré a moudré, co na Cestě moudrosti skrze fyzickou zkušenost se máme naučit. Hnacím motorem našeho duchovního vzestupu pak již není strach – démon, ale touha po moudru skrze naši tvořivost, skrze akci tady a teď.

Podoba hydry zde je také na místě. Neustále se hovoří o krystalické mřížce. Co to vlastně je a co jí tvořilo doteď – v netransformované formě.

Dala jsem si tu práci se studiem a podařilo se mi dojít k informaci, která byla platná doteď. Náš vesmír, který je tvořen Světlem – dobrem – je utkán na osnově, která je tvořena Tmou – údajným zlem. Tma aktivuje Světlo k projevení se. To platilo doteď.

Jsem skutečně jen vzorek lidské populace. Když jsem tuto informaci byla schopna realizovat já, zcela bez pochyby toho bylo schopno mnoho lidí. Pochopením a přijetím této informace byl otevřen – zpřístupněn další program duchovního vzestupu. Má za úkol nám zprostředkovat pochopení a přijetí toho, že akceptací stavby našeho vesmíru platné doteď, je možno vše změnit a postupně začít z našeho vesmíru, z jeho osnovy, vytěsňovat Tmu.

Byla nám zpřístupněna informace o transformaci harické linie na harickou mřížku – užívá se název „krystalická mřížka“, která má nahradit osnovu našeho vesmíru tvořenou energiemi Tmy. Tento program duchovního růstu – růstu duchovního potenciálu, je již nastartován a běží.

Samozřejmě bytosti, jež uznávají jako dominantní energii v našem vesmíru energie Tmy, se nechtějí jen tak lehce vzdát. Vyrobili ochranný program, který má chránit osnovu našeho vesmíru činnou doteď. Proto ona hydra a jejich tisíc hlav. Co hlava, to bod harické – krystalické mřížky.

Na likvidaci hydry jsme si my lidské bytosti přizvali nejbližší akční energetickou pomoc a tou je pomoc Hlavního elementála Matky Země. Je to mocná bytost, která organizuje a připravuje energie a situace nejenom Planety Země – velmi pokročilé bytosti, která zvolila formu duchovního vývoje jako formu bytí nebeských těles. Tento elementál se také podílí na organizace energií naší globální reality zvané pozemské lidstvo.

Duchovní vzestup náš jako pozemského lidstva a osobní reality planety Země jsou spojeny. Proto Hlavní elementál Země již netrpělivě očekával, až ho my lidé vyzveme ku pomoci, až k tomu budeme připraveni. Tento okamžik nastal a spojenými silami se dílo podařilo.

A co na to naše vyšší já? Jsou potěšena. Konečně jsme se zbavili energií Temna, které se usadili na samém základě – osnově našeho velmi důležitého vesmíru. V minulosti, v minulých věcích, již bylo lidstvo na pokraji dalších etap duchovního vzestupu. Jelikož však nebyla ještě harická linie transformovaná, objevovali se stále mocnější a mocnější démoni. Tyto programy ztěžovaly a většinou přímo znemožňovaly duchovní vzestup. Lidské bytosti si byly stále vědomi síly Tmy – destrukce. Upadaly do beznaděje na další postup k ještě „většímu a silnějšímu“ Světlu. A nakonec podlehly. Nyní máme další možnost globálního vzestupu coby pozemské lidstvo. Od nás se odvíjí duchovní vzestup i našich vyšších já. Proto ta nadšená spolupráce. Protože dlouho očekávaná.

Vše je postupný proces. Proto nějaké viditelné zlepšení pro běžné lidi – nevěřící Tomáše není. Ale již máme nakročeno a tím nejlepším směrem.

Ze všeho mám nakonec úlevný, osvobozující pocit. Je nezvyklý, ale mám ho ráda. Přeju si a také to očekávám, aby ho se mnou sdíleli všichni. Vím, je to těžké po všech těch věcích, kdy „démoni“ (potažmo strach) řídili náš duchovní vzestup. Ale také vím, že časem se takto svobodně a v bezpečí budeme cítit všichni.

Budeme neohrožení – někteří už jsme a cítíme se tak. Protože nás už nemá co ohrožovat.

Jiřina Miltech

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 10. 2020:

Ladislav Petráš: " Vůbec se nedivím USA, SRN VB a dalším zemím, že mají z Ruska strach. Vždyť žádný jejich občan by asi neustál to, co občané Ruska: Skripal a jeho dcera a jako poslední (zatím) případ Navalnyj. Ten prý odolal dokonce zdokonalenému Novičoku. To je opravdu hrozba zejména pro členské země NATO. Představte si, že takto chemicky odolný Rus přijede třeba do ČR a začne tady okolo sebe sypat Novičok (jako kdyby nestačil ten zpropadený ricin v kufru). No hrůza jen pomyslet... "

Celý článek...

Pozn. red.:  U všech afér, dezinformací i "informací" je vždy na místě stará otázka: Kdo z toho má prospěch?


26. 09. 2020:

Vytvoření koalice proti dokončení výstavby Nord Stream 2 vedené Spojenými státy naznačuje, že Washington nastoupil na cestu „hospodářského lupičství“, píše bulharský deník Duma. Jak si je jistý autor bulharského vydání, USA se tímto způsobem snaží nejen eliminovat konkurenta, ale také nadále udržovat Evropu na krátkém vodítku.

Celý článek...


18. 09. 2020:

Jan Schneider: "Tak nám zase někoho otrávili. Jegora Gajdara v Irsku (2006), Skripalovy ve Velké Británii (2018), a teď Navalného v Německu? Kdyby ho ale opravdu otrávili nervovým jedem na bázi organofosfátů v Rusku, byl by dávno nebožtík a kolem něj by bylo mnoho dalších. Kdyby ho otrávili toutéž látkou v Německu, dopadlo by to stejně. To je moc divných věcí najednou. Ti novodobí Goebbelsové ale tvrdí, že se tak opravdu stalo, a že na odebraných vzorcích tu shodu potvrdilo několik laboratoří. Má to jen jeden háček. Ty vzorky nebyly odebrány forenzně průkazným způsobem. Neobstály by před jakýmkoliv soudem jako důkaz ani v případě ukradené koloběžky..."

Celý článek...


11. 09. 2020:

Jan Keller: Novičok patří spolu s ricinem do skupiny vysoce toxických chemických látek, které Rusko používá ve třech jasně definovaných případech.

  • Za prvé tehdy, když má pocit, že minulé sankce, které proti němu byly přijaty, jsou příliš slabé, ztrácejí svoji účinnost a potřebovaly by zdůraznit.
  • Za druhé Rusové k některé z těchto látek sahají, když mají dojem, že jejich diplomatické vztahy s jinou zemí jsou jakžtakž uspokojivé, takže je nutno je náležitě vyostřit a zdramatizovat. Za tímto účelem se někdy spokojují pouze s fingovanou hrozbou, kterou se snaží široce medializovat s pomocí těch nejvěrohodnějších mediálních kanálů.
  • Nejběžnější je třetí případ, kdy sahají k novičoku proto, aby zhatili některý z projektů, na němž s partnerskou stranou léta spolupracovali a od něhož si slibují velký ekonomický přínos. V posledním případě šlo o to, že Rusové potřebovali, aby v Německu vznikl odpor proti plynovodu Nord Stream 2, který je právě před dokončením. Protože Německo zůstávalo hluché vůči americkým výhradám proti tomuto energetickému projektu, museli Rusové sáhnout k novičoku, aby měli odpůrci rusko-německé spolupráce v oblasti energetiky silnější argumenty.

Celý článek...


10. 09. 2020:

„Díky sankcím zavedeným v roce 2014 je dnes Rusko mnohem méně závislé na přílivu zahraničního kapitálu, takže pandemie způsobila jeho ekonomice menší škody," vysvětlila v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Elina Ribakova, zástupkyně hlavní ekonomky z Institutu mezinárodních financí ve Washingtonu.

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!