Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 21. 10. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
William S. Lind:
Každý stát, který podporuje americká armáda, ztrácí legitimitu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2859x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2796x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2785x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2454x)
Mayský sněm promlouvá
(15. 11. 2017, 2412x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Cestou od početí k porodu – seminář vědomého rození


Pozvánka - Sebepoznání - 02. 07. 2008 (3260 přečtení)

Ráda bych vás pozvala na celotýdenní seminář, který se koná ve dnech 1. – 8. 8. 2008. V tomto týdnu podnikneme cestu zpět k vašemu porodu, dále do prenatálního období až před zrození, kde začneme naší pouť poznávání. Touto cestou si můžeme lépe uvědomit smysl života, podívat se více ke své podstatě a nahlédnout karmické vzorce, které nás v tomto životě formují. V článku bych vás ráda s touto metodou a tématem blíže seznámila. Seminář je tvůrčí a prožitkový.


Od početí k porodu

Pozvánka na letní týdenní seminář vědomého rození, který se bude konat 1. – 8. 8. 2008 na Moravě v Rusavě u Bystřice pod Hostýnem.

Jmenuji se Kateřina Damborská a ve své praxi se zabývá regresní terapií, prací s emocemi, psychosomatikou, porodním traumatem a arteterapií.

Tělesná stopa:
 

Z osobní zkušenosti a ze zkušenosti v individuální práci s klienty jsem si nesčetněkrát ověřila, že všechny emoce a prožitky v našem těle zanechávají paměťovou stopu, proto je možné pomocí vnitřní i fyzické práce s tělem vyvolat a zpřítomnit různá traumata, vzorce chování, vzpomínky, zážitky, ale i prenatální období i porodní trauma.

 
Stanislav Grof:
 

Průkopníkem v oblasti porodního traumatu se stal Stanislav Grof, který spojil tuto oblast s duchovním rozměrem a stal se zakladatelem transpersonální psychologie. Výzkumem v této oblasti strávil 40. let, z toho polovinu se zabýval terapií s použitím psychedelických látek (převážně LSD), nejprve v Československu ve výzkumném ústavu psychiatrickém a později ve Spojených státech v Marylandském středisku psychiatrického výzkumu, také vedl program státního výzkumu psychedelických látek v USA. To vše ještě za doby kdy experimenty s těmito látkami, byly v rámci výzkumu povoleny. Od roku 1975 pracuje na technice holotropního dýchání, kterou vyvinul se svou ženou Christinou. Je to vysoce účiná metoda léčení a zkoumání vlastního nevědomí.

 Za jeho dlouholeté zkušenosti a výzkum mu patří i mé díky.

Forma průběhu semináře:

Na rozdíl od Stanislava Grofa nedosahuji těchto zážitků a zkušeností pomocí holotropního dýchání, ale pomocí řízených imaginací (meditací), vhodně zvolené hudby, vůní a prvků z dramaterapie a biodynamiky. Všechny fáze se výtvarně zpracovávají a na konci semináře se staví mapa celého procesu.

Formu, kterou volím ke zprostředkování těchto zážitků, je rozhodně mírnější a z mého hlediska lépe ovladatelná. Také je mým přáním, zprostředkovat tento proces a prožitek širšímu okruhu lidí, nejenom těm, kteří mají odvahu jít do holotropního dýchání a psychedelických látek. Přesto je nutné počítat s tím, že i formou řízených imaginací, hudby, vůní, dramaterapie a biodynamiky mohou být zážitky velice intenzívní, hluboké a v některých momentech dále nesdělitelné.

Čtyři základní matrice podle Grofa:

První matrice

Prenatální období se dělí na tři trimestry, které Grof řadí do první matrice, která tematicky vypovídá o prvotní jednotě s matkou. Zde si plod není vědom žádných hranic nebo omezení a ani nerozlišuje mezi vnitřním a vnějším. Zážitky se zde vážou k tématice mořského světa, se kterým se můžeme plně ztotožnit. Plod je ve své podstatě vodní tvor. Pozitivní nitroděložní zážitky navozují pocity bezpečí a archetypálně vyvolávají bezpečné lůno životodárné Matky přírody.

Pokud byl z nějakého důvodu nitroděložní vývoj narušen, nabýváme pocitu temného a zlověstného ohrožení a často vnímáme, že jsme čímsi otráveni. Vody jsou znečištěny a propojeny s vizemi archetypálních děsivých a démonických bytostí nebo pocity zrádného a všudypřítomného zla.

Možné problémy v životě

S touto matricí se pojí různé závislosti (alkohol, drogy), ale také různé druhy úniků, deprese, nechuť žít a sklony k sebevražednému jednání. Je zde skrytá touha uniknout tlakům vnějšího světa a navrátit se zpět do bezpečí mateřského lůna. Také je tu přítomná touha po transcendenci.

Druhá matrice

Druhá matrice se vztahuje k počátku porodu, kde zažíváme kosmické pohlcení, bezvýchodnost a peklo. Stahy a tlaky většinou vnímáme jako vtahování do obrovského víru. Celý svět se ocitá v ničivých záplavách, což může být provázeno výjevy pohlcujících nebo škrtících nestvůr, například mořských nestvůr, draků, obrovských hadů, tarantulí nebo chobotnic. Paralyzující ohrožení života může vést k velké úzkosti. Objevuje se zde sestup do hlubin, podsvětí, říše smrti nebo pekla.

Dochází zde k děložním stahům, ale děložní hrdlo ještě není otevřeno. Každý stah vyvíjí silný tlak na děložní tepny a plod se ocitá v nebezpečí nedostatku kyslíku. Prožíváme bolest a naprostou beznaděj a bezmoc. Naše pocity osamocení, viny a absurdity života mohou dosahovat transpersonálních rozměrů. Ztrácíme pojem lineárního času a jsme přesvědčeni, že tato situace nikdy neskončí. Tento stav lze označit jako pocity umírání a zmaru. Ztotožňujeme se s lidmi a postavami, které prošli bolestným osudem.

Možné problémy v životě

Pokud člověk žije pod vlivem této matrice, není schopen svůj život, ani svět vnímat pozitivně. Celý život se jeví jako absurdní, bezvýznamný a nesmyslný. Také tu jsou přítomny různé strachy, úzkosti a fobie, jako strach ze smrti, vody, blesků, elektrického proudu, zvířat, cestování autem, letadlem, podzemní dráhou. Fobie z mateřství – těhotenství a porodu, fobie z malých a velkých prostor, výšek.

Třetí matrice

Třetí matrice je průchodem porodními cestami, kde prožíváme zápas smrti a následné znovuzrození. Zde se děložní hrdlo matky otvírá a plod prochází porodními cestami, hlava sestupuje do pánevní oblasti. Děložní stahy pokračují, ale děložní hrdlo je oproti minulé fázi již otevřeno. Pupeční šňůra se zde může přitlačit k pánevnímu otvoru, může se omotat kolem krku nebo pasu a také placenta může plodu bránit v cestě. K vyjmutí může být použito kleští nebo vyjmutí císařským řezem.

Tato matrice představuje pestrý a složitý zážitkový vzorec. Tato fáze je velice často spojená s dušením. Jedná se o skutečný zápas, časté je setkání s očistným ohněm, jsou tu exploze silných energetických proudů, agresivní scény, Titánské boje. Titánský aspekt je odrazem mohutných sil, se kterými se jedinec setkává – například kosmické bitvy sil světla a temnoty. Můžeme se zde ztotožňovat s přírodními živly, například sopkami, bouřemi, zemětřesením, přívalovými vlnami nebo tornády.

Jedinec už není bezmocný a je aktivně zapojen a nabývá pocitu, že jeho utrpení má určitý směr, cíl a smysl. Už není pouhou obětí. Znovuprožití této fáze může uvolnit zablokovanou energii nebo předráždění, můžeme projít očištěním.

Také se v této fázi mohou objevovat sexuální zážitky, jako výjevy z uliček lásky, výstřední sexuální a erotické praktiky, pohlavní zneužívání nebo znásilnění. Prožitková logika sexuálního aspektu není v procesu smrti a znovuzrození na první pohled zřejmá, ale transformace velkého utrpení, především dušení může přerůst do zvláštní podoby sexuálního vzrušení.

Protože se zde objevuje sexuální vzrušení s vážným ohrožením života, tvoří se zde také základ pro rozvoj různých sexuálních dysfunkcí.

Možné problémy v životě

Sexuální dysfunkce, jako kastrační komplex u mužů i žen, homosexualita, nadměrné sexuální puzení – nymfomanie a sadomasochismus, ale také chybějící menstruační cyklus, křeče, bolestivý sexuální styk, neschopnost dosáhnout orgasmu. Různé mánie a hysterie. Vnitřní konflikty, vysoké ambice a agresivita. Různé psychosomatické projevy a potíže. Také strach z určité nemoci, nakažení a nečistoty.

Čtvrtá matrice

Čtvrtá matrice je konečné oddělení od matky a přestřižení pupeční šňůry. Tímto se završuje předchozí, velice náročný proces. Pociťujeme explosivní vysvobození a vystupujeme na světlo. Můžeme pociťovat účinek anestetik, tlak kleští, i vnímat jednotlivé úkony porodníka, či různé porodní zásahy.

Symbolicky se zde odehrává smrt ega, ztrácíme veškeré záchytné body o tom, kdo jsme, nemáme tušení, co nás na druhé straně čeká, nebo je – li tam vůbec něco. Tento strach je důvodem, že se mnoho jedinců snaží ze všech sil tomuto procesu vzdorovat, důsledkem čehož mohou v tomto stavu psychicky uvíznout. Když úspěšně překonáme metafyzický strach a necháme všemu volný průběh a podvolíme se absolutnímu zničení, tělesnému zániku a vzdáme se všeho, co jsme doposud pokládali za důležité a smysluplné, dopadneme až na kosmické dno, kde jsme zaplaveni vizemi nadpozemsky zářivého a nádherného světla, duhových oblouků a nebeských krajin. Můžeme se setkat s Velkou bohyní matkou, zažívat pocity vykoupení, vysvobození a požehnání. Obvykle zažíváme silný nával citů k sobě, ostatním lidem, přírodě a veškerému bytí. Tyto zážitky nastávají, pokud byl průběh porodu přirozený, pokud byl porod vyčerpávající nebo ovlivněn silnými anestetiky není zážitek znovuzrození takto triumfální. Spíše se jedná o pocity pomalého zotavování z nějaké ochromující nemoci nebo procitnutí z kocoviny. Také poporodní péče má vliv na emoční vývoj jedince.

V této matrici jako konečné fázi se aktivují a načítají karmické vzorce. Také zde zažíváme poznání, že karmě nelze uniknout. To se může projevovat pocity nesmyslnosti a vědomím neustálého koloběhu zrození a smrti.

Možné problémy v životě

Ženská homosexualita, lesbické tendence vyjadřují positivní prenatální složku přilnutí k mateřskému organismu (také přítomno v první matrici). Stejně jako u první matrice jsou tu přítomné sklony k závislostem, lpění na příjemném, nadměrná očekávání a požadavky šťastného chování. Také je zde vztah mezi destruktivním jednáním a transcendencí (zážitek smrti ega, která se vztahuje i třetí matrici a následné znovuzrození).

Závěr:

Je dobré si uvědomit, že mnohé naše postoje k sobě samým i okolnímu světu jsou stále silně kontaminované tímto přetrvávajícím a hlubokým pozůstatkem pocitů zranitelnosti a slabosti, které jsme zažívali během porodu. V určitém smyslu můžeme říci, že jsme se sice narodili anatomicky, ale emočně jsme si tuto skutečnost ještě neosvojili.

Věřte, že znovuprožití těchto fází má v našem životě dalekosáhlý význam. Proces je velice očistný, přináší hlubší vhled na sebe sama a dodává nám odvahu i elán začít formovat život více podle našich představ a k naší spokojenosti.

V semináři se těchto čtyř základních matric držím, ale propojuji je ještě s dalšími tématy, jako jsou naši rodiče, vtělení - životní úkol – naše osobní cesta, přijmutí životní síly a zakořenění v tomto světě, základní klíč emocí, atd.

Pro koho je seminář vhodný:

 

Seminář je vhodný pro lidi, kteří jsou otevření novým pohledům, mají odvahu a chuť cestovat až ke svému počátku a podívat se na místa, která jsou v běžném životě pro nás uzavřená. Lidem, kteří chtějí pochopit hlubší podstatu vlastního bytí, podívat se za hranice a limity, které jsou nastaveny dnešním myšlením.

 

Také ho vřele doporučuji mužům i ženám, kteří plánují založit rodinu nebo plánují dalšího potomka. Tato zkušenost může v mnoha ohledech napomoci vědomému rodičovství.

 

Znovuprožití porodu nás také velice dobře vrací zpět do těla, takže je tímto procesem vhodné projít i po různých šocích a traumatech, nebo těžkých životních obdobích a událostech.

 

Pokud jste se narodili císařským řezem, není vám seminář uzavřen. Můžete najít důležité souvislosti, které se v důsledku tohoto příchodu na svět prolínají do vašeho života.

 

Pro koho seminář vhodný není:

 

Seminář není vhodný pro těhotné ženy, protože zážitky mohou být velmi intenzivní. Také není vhodný, pokud máte vážnější psychické problémy, popřípadě pobíráte psychofarmaka.

Cena semináře:

Cena za seminář je 3500,- Kč + ubytování a strava 2940,- Kč, strava je vegetariánská, plná penze.

 

V ceně semináře jsou psací bloky, čtvrtky i veškerý výtvarný a pracovní materiál.

 

Předem je potřeba poslat zálohu 700kč. Tato záloha je nevratná, zbytek se bude doplácet přímo na místě.

 

Možnost registrace a další informace

www.svetloduse.cz
Kateřina Damborská
Tel. 604 987 515
damborska@svetloduse.cz

Celý článek | Zpět | Informační e-mailVytisknout článek

 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 10. 2020:

Ladislav Petráš: " Vůbec se nedivím USA, SRN VB a dalším zemím, že mají z Ruska strach. Vždyť žádný jejich občan by asi neustál to, co občané Ruska: Skripal a jeho dcera a jako poslední (zatím) případ Navalnyj. Ten prý odolal dokonce zdokonalenému Novičoku. To je opravdu hrozba zejména pro členské země NATO. Představte si, že takto chemicky odolný Rus přijede třeba do ČR a začne tady okolo sebe sypat Novičok (jako kdyby nestačil ten zpropadený ricin v kufru). No hrůza jen pomyslet... "

Celý článek...

Pozn. red.:  U všech afér, dezinformací i "informací" je vždy na místě stará otázka: Kdo z toho má prospěch?


26. 09. 2020:

Vytvoření koalice proti dokončení výstavby Nord Stream 2 vedené Spojenými státy naznačuje, že Washington nastoupil na cestu „hospodářského lupičství“, píše bulharský deník Duma. Jak si je jistý autor bulharského vydání, USA se tímto způsobem snaží nejen eliminovat konkurenta, ale také nadále udržovat Evropu na krátkém vodítku.

Celý článek...


18. 09. 2020:

Jan Schneider: "Tak nám zase někoho otrávili. Jegora Gajdara v Irsku (2006), Skripalovy ve Velké Británii (2018), a teď Navalného v Německu? Kdyby ho ale opravdu otrávili nervovým jedem na bázi organofosfátů v Rusku, byl by dávno nebožtík a kolem něj by bylo mnoho dalších. Kdyby ho otrávili toutéž látkou v Německu, dopadlo by to stejně. To je moc divných věcí najednou. Ti novodobí Goebbelsové ale tvrdí, že se tak opravdu stalo, a že na odebraných vzorcích tu shodu potvrdilo několik laboratoří. Má to jen jeden háček. Ty vzorky nebyly odebrány forenzně průkazným způsobem. Neobstály by před jakýmkoliv soudem jako důkaz ani v případě ukradené koloběžky..."

Celý článek...


11. 09. 2020:

Jan Keller: Novičok patří spolu s ricinem do skupiny vysoce toxických chemických látek, které Rusko používá ve třech jasně definovaných případech.

  • Za prvé tehdy, když má pocit, že minulé sankce, které proti němu byly přijaty, jsou příliš slabé, ztrácejí svoji účinnost a potřebovaly by zdůraznit.
  • Za druhé Rusové k některé z těchto látek sahají, když mají dojem, že jejich diplomatické vztahy s jinou zemí jsou jakžtakž uspokojivé, takže je nutno je náležitě vyostřit a zdramatizovat. Za tímto účelem se někdy spokojují pouze s fingovanou hrozbou, kterou se snaží široce medializovat s pomocí těch nejvěrohodnějších mediálních kanálů.
  • Nejběžnější je třetí případ, kdy sahají k novičoku proto, aby zhatili některý z projektů, na němž s partnerskou stranou léta spolupracovali a od něhož si slibují velký ekonomický přínos. V posledním případě šlo o to, že Rusové potřebovali, aby v Německu vznikl odpor proti plynovodu Nord Stream 2, který je právě před dokončením. Protože Německo zůstávalo hluché vůči americkým výhradám proti tomuto energetickému projektu, museli Rusové sáhnout k novičoku, aby měli odpůrci rusko-německé spolupráce v oblasti energetiky silnější argumenty.

Celý článek...


10. 09. 2020:

„Díky sankcím zavedeným v roce 2014 je dnes Rusko mnohem méně závislé na přílivu zahraničního kapitálu, takže pandemie způsobila jeho ekonomice menší škody," vysvětlila v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Elina Ribakova, zástupkyně hlavní ekonomky z Institutu mezinárodních financí ve Washingtonu.

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!