Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 11. 12. 2023     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Paul Kingsnorth :
Obávat se, že po kolapsu současné civilizace se dostanou k moci psychopaté, je omyl. Ti nám už přece dávno vládnou!

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Odpočítávání se rozběhlo
(01. 03. 2021, 2880x)
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 1886x)
Jaká je ta správná cesta?
(18. 03. 2021, 1827x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 1782x)
Vzkříšení víry a naděje
(05. 04. 2021, 1630x)
Trhliny v mlze
(30. 03. 2021, 1548x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Chcete lépe poznat sami sebe i druhé? MBTI.


Ivana Paukertová - Sebepoznání - 31. 01. 2009 (34858 přečtení)

Chcete lépe poznat sami sebe, dobře znát všechny svoje silné a slabé stránky? Chcete lépe porozumět lidem kolem sebe, a to i těm, se kterými si nerozumíte a které máte problém pochopit? Chcete vědět, kde a jak nalézt lidi, kteří se vám neuvěřitelně podobají?

Jednou z odpovědí na výše položené otázky je něco, co vypadá pro mnoho lidí na první pohled velmi nudně, nezajímavě a neprakticky: typologie osobnosti MBTI.Mnoho lidí si může říci například i toto: Aha, zase nějaké školometské škatulkování bez praktického významu. Ale není to tak. Veškerou teorii můžete pohodlně přeskočit pokud vás nezajímá a věnovat se pouze praktickým výstupům (ukázky toho, co typologie MBTI umí budou bezprostředně následovat po tomto článku). Ti, kteří se o typologii MBTI začnou zajímat více, zejména vládnou-li anglickým jazykem, mohou objevit nový, velmi vzrušující pohled na celou oblast mezilidských vztahů a v angličtině doslova oceán nových informací (není divu, typologie MBTI je tu už přes padesát let). Typologie MBTI se zabývá všemi problémy mezilidských vztahů, od výchovy dětí, hledání ideálního partnera pro dlouhodobý vztah, sexuálních potřeb jednotlivých typů, řešení problémů a konfliktů ve vztazích až po sestavování pracovních týmů, manažerský styl jednotlivých typů, time management pro jednotlivé typy, nejvhodnější povolání pro určitý typ, vývoj s věkem a mnoho dalších hledisek. Pokud patříte k typu, kterého je mezi námi jen několik málo procent, možná vás potěší i možnost nalézt lidi, kteří jsou vám velmi podobní. Zkuste poznat sebe nebo své blízké v následujících stručných popisech!

 

Charakteristika čtyř temperamentů
 
 
Dionýsovský temperament - Hráči, umělci 
dominantní smysly a vnímání (SP)
Dionýsos je spojován se zábavou a veselím.
Co uctívají: svobodu, zábavu, nevázanost
Co umějí nejlépe: poradit si v krizových situacích

Základní charakteristika: Potřebují svobodu a nevázanost. Chtějí si dělat to co chtějí a tehdy, kdy to chtějí. Chtějí žijí tady a teď a chtějí být impulsívní a spontánní. Jsou orientovaní na praktické a pragmatické věci. Do své činnosti zapojí všechny zdroje, které mají k dispozici, nic nešetří na zítra. Mají silný sklon k akci. Lépe než ostatní si vedou v krizových situacích. Milují nástroje. Jejich cílem je žít tak volně, jak se jenom dá. Nemají rádi nudu a rutinu.

Lidé, ke kterým patří.

 
Epimétheovský temperament - Strážci  
dominantní smysly a usuzování (SJ)
Epiméthus je ztělesněním služby.
Co uctívají: službu, pořádek, hierarchii, tradice
Co umějí nejlépe: udržovat status quo

Základní charakteristika: Potřebují někam patřit a musí si tuto svou přináležitost zasloužit. Věří na hierarchii a spoléhají na služební pořádek. Touží sloužit a být užiteční. Milují pravidla a tradice, kontinuitu a sounáležitost. Jsou vysoce konzervativní. Dělají věci, které se mají dělat a dělají je způsobem, který je tradicí prověřen jako správný. Nemají rádi porušování pravidel a zavedených pořádků.

Lidé, ke kterým patří.

 
Prométheovský temperament - Racionálové 
dominantní intuice a myšlení (NT)
Prométheus je nositel pokroku.
Co uctívají: inteligenci, nezávislost, pravdu, svobodu
Co umějí nejlépe: vymýšlet a tvořit nové věci, vynalézat, objevovat

Základní charakteristika: Jsou vábeni schopností kontrolovat, předpovídat a vysvětlovat události a jevy. Přitahuje je schopnost žít v souladu se zákony přírody a umění využívat jejich sil. Neustále mají mnoho otázek Proč a Jak, vyžadují vysvětlení která s minulými i budoucími teoriemi souvisí. Milují a vytvářejí velké modely, teorie, projekty, které nejlépe tvoří dohromady konzistentní, pravdivý a elegantní celek. Jsou otevření změnám a novinkám. Nemají rádi rutinu, nadbytečnosti a omezenost všeho druhu.

 
Apollónský temperament - Idealisté 
dominantní intuice a cítění (NF)
Apollón je bůh světla, života a věštby, jeho heslo je Poznej sama sebe!
Co uctívají: smysl života
Co umějí nejlépe: inspirovat ostatní, nalézat a rozvíjet jejich lepší stránky

Základní charakteristika: Je pro ně nejdůležitější sebereflexe, celistvost, vnitřní konzistence a proces osobní proměny. V sobě samých i ve druhých hledají pravdu, jedinečnost, smysl, autenticitu a integritu..Vše co dělají má ještě další význam, symbolickou hodnotu. Umějí klást otázky týkající se smyslu života, vztahů k lidem, budoucnosti lidstva. Všechno co dělají musí mít samo o sobě význam a přitom obohacovat a posilovat druhé. Mají sklon vidět a objevovat v lidech jejich lepší stránky, odhalovat jejich pozitivní potenciál a rozvíjet jej. Vynikají ve společenských dovednostech, v jejich přítomnosti si ostatní připadají skvěle. Nemají rádi konflikty.

 
 
Další stručné popisy temperamentů:
 
Šestnáct typů osobnosti
 
 

Hráči (nebo umělci, anglicky Artisans) se dělí na čtyři typy: ESTP pořadatel (Promoter), ISTP řemeslník (Crafter),  ESFP akrobat (Performer), ISFP skladatel (Composer).

Strážci (Guardians) se dělí na ESTJ kontrolor (Supervizor), ISTJ inspektor (Inspector), ESFJ správce (Provider), ISFJ ochránce (Protector).

Racionálové (Rationals) se dělí na ENTJ polní maršál (Fieldmarshal),  INTJ génius (Mastermind), ENTP tvůrce (Inventor), INTP  stavitel (Architect).

Idealisté (Idealists) se dělí na ENFJ učitel (Teacher), INFJ poradce (Counselor), ENFP přeborník (Champion), INFP léčitel (Healer).

Rámcový popis šestnácti typů najdete v češtině například na Stainerconsulting. o něco delší popisy typů jsou na stránkách  Grafologie a psychologie. Donedávna byly stručné charakteristiky všech šestnácti typů v češtině na wikipedii, v současné době tam bohužel zbylo jen několik  málo typů. Odkazy na podrobnější popisy všech 16 typů v angličtině najdete na konci článku.

Typologie vychází z C. G. Junga. Jde o čtyři škály preferencí (preference není něco strnulého, znamená jednoduše něco, čemu dáváme většinou přednost. Pokud je vaše preference extrovert, neznamená to, že nemůžete v určitých situacích fungovat jako introvert.). Každou dvojici vlastností si představte jako úsečku, někde na ní se nachází vaše poloha, které dáváte přednost. Například někdo může být vyhraněný introvert, na konci úsečky v extrémní poloze, některý introvert může mít blízko ke středu.

Introverze – extroverze

označení I a E

Introvert je zaměřený dovnitř, do sebe, nepotřebuje tolik společnost ostatních lidí, energii dočerpává o samotě a v tichu. Mluví jen o důležitých věcech, většinou hovoří tiše a málo. Bývá považován za plachého, umí naslouchat druhým. Extrovert dává přednost společnosti ostatních, kteří mu dobíjejí baterky, má hodně přátel. Mluví hodně a rád, o všem, často skáče do řeči, naslouchání mu dělá spíše potíže. Umí dělat několik věcí najednou.

Intuice – smysly

označení intuice je N, smyslů S

Smyslový typ nemá rád nové problémy, dává přednost osvědčeným řešením, pracuje soustavně a plynule, je neklidný při komplikacích, dává přednost konkrétním otázkám a odpovědím ( nikoliv už bude sedm, ale je za šest minut sedm hodin), nestará se příliš o důsledky a návaznosti, zabývá se raději fakty a čísly než teorií, vidí raději jednotlivé věci než celek, tj. raději stromy než les. Heslo: Dejte mi fakta, nic než fakta. Intuitiv vidí celkový obraz ve všech fázích práce (vidí celý les spíše než jednotlivé stromy), myslí na více věcí najednou, ochotně mění zadání a bere v úvahu nové okolnosti, prozkoumává varianty, detaily ho nudí, hledá vzájemné spojení mezi věcmi a jevy, dává raději obecné odpovědi. Když Baťa poslal do Afriky smyslový typ, ten přijel a pravil: Nic pro nás, tam nikdo boty nekupuje, všichni chodí bosi. Poslal tam intuitiva a ten přijel a pravil: Ohromná příležitost, nikdo tam boty ještě nemá, všichni chodí bosi.

Myšlení – cítění

myšlení T (z anglického thinking), cítění F (z anglického feeling)

Člověk s převahou myšlení hledá logiku, pravdu, je neosobní, zaměřený na výkon a výsledky, umí uspořádat věci do logických celků, je analytický, nemá problém dát najevo nesouhlas, je hrdý na svou objektivitu. Člověk s převahou cítění je zaměřen na lidské hodnoty, harmonii, pocity a emoce, je osobní, přátelský, má zájem o lidi více než o logiku a pravdu, vyhýbá se konfliktům a střetům, pokládá za dobré řešení to, které bere v úvahu i pocity druhých.

Tyto tři základní charakteristiky, které definoval C. G. Jung doplnily američanka Isabel Myers spolu se svou matkou Kathryn Cook Briggs o další pár vlastností: usuzování – vnímání. Vytvořily prakticky použitelný empirický nástroj, známý později jako Myers-Briggs Type Indicator®, indikátor osobnostních typů Myers a Briggs, neboli MBTI®.

Usuzování – vnímání

usuzování J (z anglického judging), vnímání P (z anglického percieving)

Usuzující se jednou rozhodne o postupu, kdy začne a skončí, kolik energie, času, peněz chce investovat a pak podle toho postupuje. Pracuje systematicky. Napřed práce, pak zábava. Všechno plánuje dopředu, vytváří seznamy, co je potřeba udělat, má rád pořádek. Nemá problém s termíny. Má rád věci uzavřené. Je systematický, plánuje, začíná pracovat brzy, dělá si rozvrhy, je metodický. Vnímající rád zkouší nové věci, má rád překvapení, neplánuje nebo velmi málo, nepořádek mu nevadí. Důležitější než pořádek je spontaneita a improvizace, umí proměnit práci na zábavu, nemá rád nic definitivního a má rád věci otevřené. Pracuje volněji a poté s velkým výdejem energie před termínem. Je uvolněný, otevřený, spontánní, bezstarostný, pracuje často až pod tlakem termínu.

Takže každý člověk má na každé z těchto čtyř škál čtyři preference. Je zvykem je označovat výše uvedenými písmeny, takže například introvert s převahou smyslů, myšlení a usuzování je označován jako ISTJ, extrovert s převahou intuice, cítění a vnímání je ENFP. Kombinací vzniká šestnáct povahových typů, jednotlivé typy mají v populaci nestejné zastoupení (od 13% do 1%). Často se také rozlišují výše popsané čtyři temperamenty, které vznikají kombinací pouze dvou písmen.

Ve článku jsou uvedeny volné citace z knih M. Čakrta, použity byly i další jmenované knihy a zdroje

 

On-line testy

Zjednodušený test na určení svého typu najdete na skeletus.com. Test má pouze dvě možnosti, což je jeho nevýhodou - není přesný, mnoha lidem nevyjdou jednoznačné výsledky. Spolehlivé výsledky dává originální test, který najdete na hula.listy.cz. V různých článcích na internetu jsou odkazy i na další testy, ty se ale nedají nalézt (například na Gro.cz) .

 

Odkazy

Odkazy na knihy:
Michal Čakrt: Typologie osobnosti pro manažery. Management Press, Praha 2003, ISBN 80-85943-12-3
Michal Čakrt: Typologie osobnosti, přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti. Management Press, Praha 2004, ISBN 80-7261-112-7
David Keirsey, Marilyn Bates: Jaký jste typ osobnosti? Grada 2006, ISBN  80-247-1425-6
Otto Kroeger, Janet M. Thuesen: Typologie. 16 typů osobnosti, které ovlivňují život, lásku, výchovu dětí a úspěch v práci. Triton 2004, ISBN 80-7254-577-9
Otto Kroeger: Typologie pro manažery. Triton 2006, ISBN: 80-7254-780-1

Popisy jednotlivých 16 typů
Následující odkazy jsou v angličtině, možná se vám bude hodit Google překladač.
Typelogic
Myersbriggs.org
TeamTechnology (vpravo na kliknutí, pěkné popisy)

Další odkazy (v angličtině)
Keirsey, velmi mnoho o typech a typologii, anglicky
Personality Power… velmi mnoho o typech a typologii, mnoho užitečného o jednotlivých typech pro manželství, vztahy, rodičovství, zaměstnání,  tajemství pro komunikaci pro každý typ a další užitečné pohledy, anglicky

Zkušenosti z kurzů a seminářů (česky)
Česká cesta
Výchova dětí

Kurzy v České republice
Stainerconsulting
Labyrint
Specialistservis
Go4couch
Akademie osobního rozvoje
ElseAZ

Diskuse na českých fórech
Totem
Omlazení
O typologii diskutují i fanoušci skupiny Queen

Odkazy na diskusní fóra některých typů, anglicky
Katalog Nejen

Filmy na YouTube (anglicky)
Vancouver Film School
Další filmy na YouTube

Zajímavé
Umělecké slohy a typologie

Pohled na Marxe a taky trochu na Einsteina z hlediska MBTI (pro pokročilejší)
Proč Marx myslel, jak myslel

Z podobných předpokladů jako MBTI  vychází i směr, který vznikl v Litvě a je známý jako Socionika. Používá i totožné označení typů. Pozor, MBTI a Socionika nejsou totožné, i když dávají často velmi podobné výsledky.

 

Už jste se otestoval/a v testu osobnostního typu (viz článek Chcete lépe poznat sami sebe i druhé MBTI)? V závorce za jednotlivými temperamenty je pro srovnání zastoupení v populaci.

Ano, jsem SJ (38%). (Počet hlasů: 583)
(20.14 %)

Ano, jsem SP (38%). (Počet hlasů: 447)
(15.44 %)

Ano, jsem NT (12%). (Počet hlasů: 514)
(17.75 %)

Ano, jsem NF (12%). (Počet hlasů: 542)
(18.72 %)

Zatím ne, ale test si udělám. (Počet hlasů: 447)
(15.44 %)

Nezajímá mě to. (Počet hlasů: 362)
(12.50 %)Celkem hlasovalo: 2895

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!