Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 26. 08. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Karel Čapek:
Pravými otci zákonů jsou darebáci, ne právníci.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3070x)
Povzbuzení
(08. 09. 2016, 2995x)
Být vítězi
(17. 09. 2016, 2724x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2535x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2507x)

kulatý roh  Poslední komentářekulatý roh
.:
"odpověd momentálně nedokážu sesmolit, ale na youtube..."
(Léčení vnitřního dítěte)
půl na půl:
"ano, článek je užitečný, informuje o tom, jak funguj..."
(Manuál pro extroverta: Pravidla komunikace s introvertem )
bez titulku:
"Super!!! Přesně tak to je. Míla"
(Nebojte se Božích Zákonů)
Jedná se totiž o to, že ...:
"... pokud byste si nechali příjmení svého expartnera..."
(Zamyšlení pro dnešní den)
bez titulku:
"Dobrý den, podařilo se mi nedávno spojit se svým vni..."
(Léčení vnitřního dítěte)
Dotaz:
"Dobrý den, mám dotaz. Shamkhalaprashalanu jsem poprv..."
(Šankhaprakšálana)
výroba nemocných:
"Nemocní se vyrábí i jinak. Například diagnoza cukrov..."
(Jak nám vyrábějí nemoci, abychom se stali jejich zákazníky)
Životopis Míly a Eduarda Tomášových:
"Dobrý deň, pán Miloš. Som veľmi rada, že som našla ..."
(Životopis Míly a Eduarda Tomášových)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Smírčí oběť


Jaroslav Macháček (Postila - Karel Makoň) - Víra - 22. 03. 2009 (3111 přečtení)

Karel Makoň se ve svých dílech vyjádřil k mnohým tématům, která popisuje z pozice vlastního prožití tzv. ukřižování, neboli ztráty sebe sama a jako zisk je mu poskytnuto poznání vlitím (jak sám říká) přímo z Božské oblasti (nebo lépe řečeno stavu). Jedno z málo známých rčení je o tzv. smírčí oběti. Křesťané ji vysvětlují jako oběť za všechny, kteří přijmou Krista jako svého spasitele (rozuměj vstoupí do řad Církve křesťanské) a tímto aktem jsou jaksi automaticky zachráněni pro věčný život. Co na to Makoň? Cituji opět z Postily:


„Nedá se oddisputovat, že sv. Jan užívá termínu "smírná oběť". Smířit možno jen toho, kdo je pohněván. V tomto případě je pohněván Bůh Otec. Sv. Jan zde udělal velký ústupek srozumitelnosti. Na tehdejším Blízkém východu bylo zcela běžné mínění, že je třeba usmiřovat rozhněvané bohy, a obdobně u Židů rozhněvaného Hospodina. Mnohokrát různí starozákonní mudrci, zřeci a prorokové stejnými slovy volali svůj lid k nápravě, a tresty, které postih­ly jejich národ, vysvětlovali hněvem Božím. Chtěli dosáhnout spí­še správného účinku svých napomenutí, než něco správně vysvětlit. Lidé nebyli schopni pochopit Boha jinak než lidsky, tedy jim přednesli lidské důvody i pro jednání Boha. Důležité bylo, že prostředky, které navrhovali, představovaly jediné správné řešení a že potřebu, užít těchto prostředků, dovedli vysvětlit tak, aby se lidé chtěli napravit. Pán Ježíš si vždycky počínal stejně. Po­dobenstvími přibližoval lidem hluboké pravdy. I tam, kde jeho výklad brali doslovně, např. o brzkém konci světa nebo o stolová­ní v nebi, nic neopravoval na jejich porozumění. Každý porozuměl podle své rozumové a duchovní úrovně. Proto jeho učení nestárne. Je v něm obsažena bezedná pravda a je zahalena do konkrétních obrazů. I dnes i v budoucnosti přijdou mnozí a najdou v tomto učení všechno, do čeho dorostli. Učení toto má úžasnou schopnost vyvést výše každého právě z toho stupně vývoje, na kterém je. Je­nom je zapotřebí, abychom ctili každé slovo Páně, abychom neškr­tali a nepřidávali, když je třeba jen lépe pochopit. Pod slovem neškrtat myslím i neobcházet některé výroky mlčením, nevšímat si jich, protože jsou nám nepříjemné, protože si je nedovedeme srov­nat v hlavě nebo se nám zdají být v opozici k jiným výrokům. Všechny tyto závady jsou v nás, nikoliv v textu. Vždyť text sva­tých evangelií a čtení uměli mnozí křesťané v prvních dobách křesťanství nazpaměť, v Antiochii chtěli kamenovat svého biskupa, který změnil v kázání jediné slovo. Tak přísně je dochováno znění textu. A i kdybych se v tomto náhledu v něčem mýlil, za zmíněných okolností, za jakých byly texty tradovány, bude vždycky lepší dr­žet se nezměněného textu než jej po 2000 letech v něčem měnit.

              Pojmout Pána Ježíše jako smírnou oběť můžeme i dnes, a to tím spíše, že jsme vybaveni výkladovými prostředky, které nám umožní hodně vytěžit právě z tohoto pojetí.

              Správné pochopení smírné oběti Kristovy vyplývá ze správného pochopení nejsvětější Trojice. Pojímáme-li ji lidsky, tak jak nám to nabízí termín smírné oběti, pak Bůh Otec posílá svého Syna ja­ko smírnou oběť, a jinak tomu nemůže ani být. Pouze lidské pocho­pení tak vysoce nadlidských a nadčasových pojmů nám však může dát jen neuspokojující odpověď, zaručeně nedostačující dnešnímu člo­věku. Jestliže však víme, že mezi Otcem, Synem a Duchem svatým nejde o nějaké osobní, byť i sebeužší spojení, nýbrž jen o tři základové aspekty téhož jediného Boha, pak i lidsky můžeme smír­nou oběť Kristovu pochopit daleko lépe. I v lidském organismu má každý ústroj zvláštní jemu vlastní funkci nenahraditelnou jiným ústrojím. Oko nemůže nahradit funkci ucha a přece oba orgány slouží témuž organismu. Můžeme však říci, že oko se obrací směrem k hluku, na který je upozorněno sluchem. Asi v tom smyslu byl Syn poslán na svět jako smírná oběť. Vím, že potřebujete podrobnější­ho vysvětlení.

             V dobách Kristových se na Blízkém východě a ve Středomoří zformovalo nejkulturnější jádro západního lidstva. Vlivem zlepše­ných životních podmínek vzrůstalo nejen bohatství národů, ale i počet lidí. To se dá odůvodnit, jak vidíte, zevními příčinami. Ty však jsou pouhými následky příčin vnitřních, navrch nezřej­mých, zkrátka lidsky řečeno, pravou příčinou byly záměry Boží. Vyšší úroveň tehdejší společnosti si vyžadovala vyšší úroveň duchovního poznání a života. Říše římská se svými mnoha bohy, která v té oblasti měla téměř výhradní mocenské postavení, měla se stát se svým správním aparátem nositelkou nových duchovních proudů nejen uvnitř vlastního obrovského státu, ale i za jeho hranicemi místními i časovými. To všechno se stalo, zcela podle plánu Božího, který vyjádřil slovy: "Budu mít ovce i z jiného stáda." Bylo třeba vytvořit syntézu všech tehdejších náboženství v tehdejším světě a v dané oblasti bez nestejnorodého eklektismu. To všechno se stalo. Bylo třeba ukázat napodobitelný vzor člověka prosťáčkům i učeným, bylo třeba se pro tento úkol obětovat nejen proto, že nebyla naděje, že tak vznešený vzor nebude hned pocho­pen, nýbrž i proto, že bylo třeba aspoň v první chvíli odstranit námitky pochybovačů fakty, která přesahovala rámec obvyklých zku­šeností, již se bez nich nemohlo měřit. Oběť Kristova přece při­nesla důkaz osobní nesmrtelnosti. Oběť byla přece spojena se sli­bem, že kdokoliv bude Krista následovat, vstane z mrtvých jako on. Nezáleží na tom, že lidé tento slib brali hmotně a čekali brzký konec. Šli za hmotným pochopením a dosáhli cíle duchovního. Tuto kvalitativní proměnu způsobila vnitřní smrt na kříži. Pán Ježíš ji podstoupil dokonce hmotně, dříve než my všichni. Jeho oběť byla smírná v tom vyšším smyslu, že zahladila neznalost zák­ladního prostředku zduchovnění, smrtí člověka na kříži se všemi jejími podmínkami, a tím podchytila zvýšené vzdělání lidí, zvýše­nou bezpečnost života pro účely duchovní.

              Důležité je, aby i dnes pro nás měla smírnou povahu, jinak by byla zbytečná. Je třeba pochopit, o jaký smír dnes jde. Větši­na z nás má zase ještě daleko lepší podmínky pro následování Krista než měli první křesťané. Těšíme se většímu klidu, užíváme větších technických vymožeností, aby náš život mohl být zbaven zbytečné dřiny a starostí. Všechny tyto starosti se nám neodníma­jí proto, abychom svou mysl mohli upnout k většímu požitkářství. Tady je rozpor: Prostředky, zajišťující určitou úroveň života, neslouží nám ani zdaleka k hledání věčného života, nýbrž k zábavě a k jiným světským účelům. Omlouvá nás jedině to, že ani nevíme, že se lidstvo ocitá na scestí zrovna jako v dobách Kristových a už mnohokrát před tím. Vzbuzujeme "hněv" Boží, který musíme smířit pokáním, tj. takovým způsobem myšlení a jednání, které nás budou více a příměji přibližovat k Bohu. Hněv Boží se dá tedy nejlépe přeložit do srozumitelné češtiny v našem nynějším případě jako nerovnováha mezi dosaženou výší zevního způsobu života a je­ho použitím pro duchovní cíle, čili jak jsme tomu dosud říkali: vnější formy života se zdokonalují a člověk v nich nachází plné vyžití, kdežto vnitřní duchovní způsob života, především modlit­ba, upadají v zapomenutí nebo zůstávají na nejnižší slovní a pro­sebné úrovni. Dokud zde nesjednáme smír, tj. rovnováhu, ohrožujme úroveň zevního života, čili hrozí nám "trest", že se připravíme, pro svou obrovskou duchovní zaostalost, o technické a vědecké vý­těžky života. Vizte jen ty obrovské válečné katastrofy, kdy i obyčejná tzv. místní válka pohltí více životů než nejstrašnější válka celých národů ve starověku. Vizte dále ohrožení svobody myšlení a jednání diktaturami svého druhu na jedné straně a de­mokraciemi, které se brání diktaturám zavedením stejně tuhého re­žimu po dobu nebezpečí, na straně druhé. Dnes už nám může být jasné, že "hněv Boží" na sebe sesíláme sami, že sami sebe trestá­me, že nejde o hněv Boží, nýbrž o zákon, panující v celém stvoře­ní: Čím vyšší míra vědomí, tím větší zodpovědnost z jeho použití. Kdyby totiž neodpovídala např. technickému pokroku mravní výše lidstva - a mravní výše je minimum využití vědomí - mohlo by se lidstvo zničit třeba atomovou válkou. V termínech z dob Kristo­vých by se řeklo, že zasáhl hněv Boží a že lidé se potřebují cho­pit smírné oběti Kristovy, aby od sebe odvrátili tento hněv. Není náhodou, že celá řada lidí na různých místech světa právě dnes hlouběji vykládá učení Kristovo, dokonce tak, že dosud nikdy ne­bylo do té míry pochopeno, že dosud nebylo do té míry zpřístupně­no rozumovému přístupu k němu. Je to zjednávání rovnováhy mezi vnitřním a vnějším, neboť rozum vyspěl natolik, že musí být vyu­žit i na duchovní cestě daleko víc než dříve. A kdo myslíte, že zjednává tuto rovnováhu? Opět smírná oběť Kristova. Nebýt jí, neznáme hloubky, do nichž máme sestoupit, nevíme, jak si počínat, neznáme nadlidské cíle, a potom co nám nemůže být z výkladu i se­beinformovanějšího patrno, nenajdeme v sobě sílu k realizaci tak vznešených cílů. I dnes platí slova Kristova: "Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím", ne­bo "Já jsem cesta, pravda a život, kdo ve mě věří, nezahyne na věky".

              Nic si z toho nedělejte, že je málo těch, kdo se chápou pomocné ruky Kristovy. O něm platí, že je solí země, že je kvasem. Stačí jich málo a přivodí se obrat. Netrpělivost není na místě, dílo Boží je věčné.“ – konec citátu.

 

             Někdy se zdá, že máme na sobě tolik práce, že ji ani nemůžeme udělat. Je to však pouze klam, náš nepřítel v nás chce vyvolat dojem, že je vše marné a tudíž je lépe nic nedělat. Avšak pravda je taková, že pokud se dáme do díla (a je jedno jak dobře či špatně se nám daří jej dělat) a myslíme to doopravdy, Bůh nebo Kristus jsou někde poblíž a v pravý čas za nás udělají to nejtěžší, takže nakonec máme dojem, že to vlastně až tak těžké nebylo. Nyní už je jen důležité z nabyté výše neklesnout zpět. A k tomu vám přeji dostatek sil a rozhodnosti. A také pokory vůči Bohu a Kristu.

Jaroslav Macháček                  20.3.2009

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...


07. 08. 2019:

Středeční postřehy Terezy Spencerové:
• po 16 oficiálně oznámených "konečných vítězstvích" nad Daešem Pentagon přiznává očividné, totiž, že Islámský stát v Sýrii a Iráku žije a znovu prospívá...
• Bolton nově vysvětluje americké odstoupení od dohody o raketách krátkého a středního doletu… už neviní Rusko, ale ukazuje na Čínu, která účastníkem smlouvy nebyla...
• Google se netají tím, že svými algoritmy hodlá zabránit Trumpovu znovuzvolení v roce 2020, a tak mu Trump slibuje: "Budeme Google pečlivě sledovat"… kde je konec "ruskému vměšování"?...
• jakýkoli turecký vojenský vpád do Sýrie bude "nepřijatelný" a USA mu zabrání, hrozí šéf Pentagonu kvůli avízované turecké ofenzívě proti "americkým" syrským Kurdům… ale zní to jako by hájil zájmy samotné Sýrie… tedy kromě toho, že Turecko do Sýrie vpadlo už dávno a je tam pořád… ostatně stejně jako USA… dva ilegální okupanti se hádají, kdo kam smí a kdo ne...
• přinejmenším ukrajinský zákon o lékařské záchranné službě byl převzat z USA, a to i "s chlupama", a tak umožňuje volat sanitku "z jakéhokoli místa Spojených států"...

Celý článek...


07. 08. 2019:

Zakladatel ODS a hudebník Petr Štěpánek: "Když policie mlátí lidi v Moskvě nebo v Hongkongu, naše média se mohou přetrhnout. Když policie mlátí lidi v Barceloně nebo v Paříži, není třeba to ukazovat...
Když policie mlátí lidi v Moskvě, ministr zahraničí Petříček spěchá psát protestní nótu. Když policie mlátí lidi v Paříži, ministr zahraničí Petříček ani nemukne. Už tomu rozumíte?
Vítejte v Zemi dvojího metru!
"

Celý článek...


24. 07. 2019:

Ivan Hoffman: "Osobní zkušenost je nepřenosná, a ti, kteří pamatují časy, kdy si u nás lidé byli vcelku rovni, byť v nedostatku, jsou nekompatibilní s generacemi, které už za samozřejmost považují hlubokou sociální nerovnost a nespravedlnost a mají za přirozené, že je člověk člověku vlkem. Kdo pamatuje časy, kdy „bez práce nebyly koláče“, těžko akceptuje generace, které pracujícím člověkem pohrdají. Budoucnost samozřejmě patří mladým, ale nějaký čas ještě, zahleděni do mobilů, budou zakopávat o nás, co jsme tu zbyli jako svědci zaniklého světa...
Odkaz 17. listopadu je dávno „zavražděn“ jeho protagonisty, takže by zmínění pánové
(Zeman a Babiš) museli zamordovat mrtvolu. Přiznávám, že mi to nekonečné okopávání premiérových a prezidentových kotníků už připadá trapné...
To, co se označuje termínem liberální demokracie, není nic jiného, než starý známý kapitalizmus, který dnes má globální ambice. Liberální demokracie je prorežimní ideologie, podporovaná mediálním mainstreamem a jak je tomu za všech režimů, i ten liberálně demokratický je o sobě pevně přesvědčen, že je něco lepšího, respektive to nejlepší, k čemu společnost mohla dorůst...
Z jedné strany jsme svědky toho, jak se bagatelizují tradice a boří přirozený řád, z druhé strany dostávají zelenou nejrůznější deviace a devianti. Považuji liberální demokracii za politický nešvar, kterému je nejvyšší čas se vzepřít obranou přirozeného světa..
"

Celý článek...


22. 07. 2019:

Vidlák: "Před několika dny jsem si přečetl u Terezy Spencerové, že americké děti se nejvíc chtějí stát youtubery a čínské děti se nejvíc chtějí stát astronauty. Tedy tchaikonauty. Petr Kubáč uváděl v jednom ze svých článků krásný příklad proč dnes tolik lidí studuje sociologii, ale skoro nikdo se nechce stát instalatérem. Inu, pokud vám jako instalatérovi potečou trubky, tak všichni vědí, že jste blbec. Když jako sociolog budete celý život kecat kraviny, nikdo to nepozná...
Inu, všichni chtějí být youtubery, sociology, manažery a to proto, aby se nepoznalo, že nic neumějí a k ničemu vlastně nejsou...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!